Wednesday, 17 December 2008

Manhaj Wasatiyah(Moderat).


Pada setiap zaman berlaku pertembungan di antara aliran yang syadid(ketat) di dalam hukum hakam dan golongan liberal yang tidak mempedulikan hukum hakam. Kedua-dua aliran ini tidak bertepatan dengan manhaj dan tabiat Islam.
Maka di sana terdapat manhaj yang diidamkan iaitu manhaj wasatiyah yang merupakan ciri-ciri utama Islam dan sifat utama umat ini,firman Allah yang bermaksud.
“ Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat yang seimbang”. Al Baqarah
Ayat ini mencetuskan kepada kita identiti kita yang sebenar,kita adalah umat yang seimbang di antara dunia dan akhirat,ruh dan jasad,ilmu dan amal,idea dan realiti mengambil yang baik daripada umat terdahulu dan mengambil menfaat daripada umat sekarang walaupun ia datang daripada barat asalkan tidak bercanggah dengan usul Islam.
Imam Qaradawi mendefinasikan wasatiyah dengan kesimbangan di antara dua sudut yang berlawanan sehingga tidak salah satunya mengambil hak yang lain.
Kalau kita lihat defenasi dari segi bahasa, wasatiyah bererti pertengahan,kebaikan dan kekuatan. Jadi wasatiyah ini mempunyai makna-makna yang mulia yang sesuai dengan umat ini. Insyallah seleas ini kita akan sebutkan tanda-tanda dan sifat-sifat istimewa bagi wasatiyah yang mempunyai 30 ma’lim atau cirri seperti yang di asaskan oleh Imam Qaradawi.

No comments: