Thursday 14 October 2010

Bersih Ketika Tempoh Haid

Bersih ketika tempoh haid
Perhentian darah ketika mana tempoh haid samada tempoh yang paling singkat atau banyak adalah permasalahn yang wanita selalu ditanya. Maka menjadi kewajipan mereka yang menyibukan diri dengan ilmu fikh menerangkan hukum terhadap perkara mengikut pandangan Ulama Islam agar wanita muslimah mengamalkan ajarana agamanya dengan sempurna dan sohih.
Maka dengan ini saya dengan rendah diri membicarakan masalah secara ringkas agar dapat membantu kaum wanita menjadi lebih berilmu dan memahami masalah ini.

Di dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama:
Perdapat pertama: Iaitu mazhab Hanafi dan Syafie yang berpendapat bahawa waktu bersih ketika tempoh haid itu adalah dianggap sebagai haid walapun ia bersih. Ini di namakan sebagai Assahbu kerana kita menjadika waktu bersih itu sebagai waktu haid. Maka wanita itu tidak solat dan tidak boleh menunaikan perkara-perkara yang terlarang ketika haid.
Pendapat kedua: iaitu mazbah Maliki secara dan Hambali berpendapat bahawa waktu bersih diwaktu haid itu adalah bersih, ia dinamakan kan talfiq.maka ketika itu dia boleh bersolat dan sebagainya, Cuma mazhab Hambali menyatakn berjimak adalah makruh. Ini kerana ketika bersih itu kotoran darah tidak ada maka ia dikira bersih maka dia perlu mandi danmenunaikan solat. Tetapi kalau bersih itu hanya beberapa ketika kurang daripada sejam, maka ia tidak di anggap bersih. Waallah alam.
Maka bagi mereka yang bermazhab Syafie maka dia tidak boleh bersolat ketika bersih ketika waktu haid sehinggalah sampai 15 hari. Tetapi sekiranya sesorang itu ingin bertaqlis kepada mazhab Hambali untuk menunaikan solat dan berpuasa maka tidak ada larangan, kerana kedua-dua mazhab ini mempuyai sandaran yang kuat. Maka tepuk dada, Tanya selera. Mudah-mudahan huraian ringkas ini dapat member ketenangan kepada mereka yang ingin jawapan di dalam masalah ini.( soalan ini di ajukan kepada saya ketika saya mendiskusikan buku fikh wanita di Maktab Perguruan Kuala Lipis,saya tak dapat secara detail, maka saya alihkan secara detail di sini kepada penuntut-penuntut ilmu di Kuala Lipis).
Sekiranya terdapat kesalahan di dalam tulisan, mudahan Allah akan ampunkan.