Sunday, 16 May 2010

Dakwah Perubatan

Dakwah Perubatan
Dakwah merupakan amalan yang paling mulia kerana ia merupakan warisan para Ambiya.
Kejayaan dakwah bergantung kepada pembawanya danmethod dakwah yang berjaya. Dan dakwah ini luas skopnya. Kita mahu dakwah ini diluakan konsepnya dan peranannya bukan setakat kepada orang yang belajar agama dan tempatnya di masjid sahaja. Kita mahu dakwah disebarkan dimerata tempat agar Islam tersebar diserata kawasan dengan luas dan mudah.
Perubatan pula salah satu ilmu sains yang mulia di mana ia di antara ilmu-ilmu yang sukar dipelajari dan berhajat kepada pelajar yang pintar dan rajin. Maka ilmu ini di anggap mulia dan dituntut untuk dipelajari.
Maka alangkah indahnya kalau digabungkan dakwah dan ilmu perubatan menjadikan kecantikan itu bertambah cantik.
Bagi saya,doctor mempunyai peranan yang besar di dalam dakwah Islamiah samada dalam bentuk menyedarkan pesakit tentang ibadah,mengingatkan diri kepada Allah,berdakwah kepada orang bukan Islam dan banyak lagi.
Dan di sini saya ingin menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan dakwah perubatan dan akhlak-akhlak yang perlu dihiasi oleh ahli perubatan.
Pertama: Doktor Atau Pembantu Ahli Perubatan Perlu Menyemaikan Akidah Dan Cinta Kepada Allah Taala Dikalangan Pesakit.
Di sini kita nampak peranan doctor atau pembantunya terserlah apabila di dalam keadaan seseorang lemah keyakinannya atau semangatnya ,seseorang doctor itu boleh mengambil kesempatan untuk menanam akidah yang kuat di dalam hatinya. Doctor bukan setakat memberi ubat bahkan dia membina akidah yang kuat kepada para pesakit apatahlagi sekiranya pesakit itu adalah kanak-kanak. Yang sangat
penting,setiap kali tindakan yang dibuat oleh doctor,jangan lupa membaca bismillah kerana ia usulkepada semua kebaikan dan ia mampu membantu setiap tindak tandukdoctor dalam masa yang sama ia menunjukkan satu contoh yang baik kepada pesakit bahawa doctor hanya mampu merawat dengan izin Allah Taala.
Kedua: Membina Kesedaran Ibadah Di kalangan Pesakit
Para ahli perubatan bertanggungjawab bagi memastikan setiap pesakit yang berada dihospital sentiasa menunaikan solat melainkan di dalam keuzuran seperti koma, ini merupakan satu perkara yang pentingkerana kita tidak mahu ahli perubatan menjadi doctor semata-semata sebaliknya dia perlu menjadi
pendakwah yang berperanan mengajak orang beribadat kepadas Allah. Pihak hospital juga perlumenyediakan peralatan untuk pesakit-pesakit untuk menunaikan solat, bagi saya kewujudan pegawai agama di dalam hospital-hospital perlu diwujudkan untuk membantu pesakit-pesakit menunaikan ibadat yang kita lihat USM Kelantan.
Sekiranya ahli perubatan berjaya melaksanakan tugas ini, mereka telah menyelamatkan orang ramai daripada murka Allah Taala, bahkan mereka membawa kepada hubungan kuat dengan Allah,
tatkala mereka sakit pun ,mereka perlu berinteraksi dengan Allah. Betapa cantiknya suasana ini.
(Bersambung)

Thursday, 13 May 2010

Mempelajari Bahasa Arab

Terdapat seorang sahabat meminta cara bagaimana untuk memahami bahasa arab. Maka di sini saya menyatakan bahawa cara memperolehi bahasa dia mempunyai kaedah terutamanya bahasa arab. Saya bukanlah orang yang pakar bahasa arab tetapi saya pencinta bahasa arab dan saya berakidah bahawa bahasa arab adalah bahasa yang paling afdal lebih daripada semua bahasa.
Sebahagian ulama meminta menghafaz syair-syair untu kita memperolehi bahasa,apabila kita mengahafaz banyak kalimat,ia membina keupayaan kepada akal kita untuk berbicara,sebab bahasa terbina daripada menghafaz dan bercakap. Guru bahasa arab di mesir( syeikh Ahmad Jawish) berkata kepada saya menukilkan kata-kata gurunya, احفظ وقل إن الكلام من الكلام ertinya hafaz dan bercakap,sesungguhnya percakapan itu daripada perkataan.
Terdapat ulama menyebutkan untuk berbahasa arab perlu ingat 1000 kalimat, sebahagian ulama mesir berkata seseorang itu mesti hafaz 3000 kalimat dan 300 jumlah ayat. Maka dengan itu kita akan mampu bercakap dengan baik.
Kita peru mengetahu bahawa bahasa arab ada lebih kurang 6 juta 6ratus kalimat, bererti perjuangan kita untuk mendalami bahasa arab amat panjang,tidak hentinya, gigalakan juga menhajafaz kamu seperti mukjam wajiz atau wasit.
Sesungguhnya kalau kita ingin menguasai bahasa arab kita kena mendengar,menghafaz dan bercakap, kalau ingin menulis bahasa arab kita kena rajim membaca buku-buku arab.
Disamping itu kita perlu mempelajari ilmu nahu dan sorof , untuk memperkuatkan bahasa kita.
Jadikan syiar kita membaca dan bercakap bahasa arab. Cintailah bahasa arab ,perjuangkan bahasa ini. Insyallah akan mendapat keberkatan.

Thursday, 6 May 2010

Hadis Jumaat

Hadis Jumaat

Saya terbaca buku Syeikh Taha Jabir Ulwani, tentang tajdid dan tajmid dalam pendidikan Islam di mana beliau, orang-orang dulu belajar simple, kadang belajar di bawah pokok,tetapi mereka menfaat dengan memahami dan dapat menyebarkan ilmu kepada orang. Yang kita nak fikirkan.
Kita sekarang belajar dengan pelbagai tetapi tahap ilmu kita tidak seperti orang dulu, kemudahan macam, buku banyak,guru pun ada, duit pun ada, tetapi sumbangan kita kepada berdasarkan penyampaian ilmu yang amanah dan tepat tidaklah seperti dulu. Sepatutnya kita lebih hebat daripada orang dulu berdasarkan kemudahan yang adamtetapi minat kita dalam menuntut dan membaca tidak seperti orang dulu, sifat berseronok dan malas merupakan symbol kita.
Berapa ramai pelajar yang menjadikan hobinya membaca,berfikir dengan panjang terhadapt buku yang dibaca, kalau dikira tidak begitu ramai. Entahlah apa yang kita perlukan untuk mentajdid pengajian Islam menjadi pengajian yang dihormati seperti dulu.