Friday, 23 May 2008

Agama dan politik

Agama dan politik :oleh Imam qaradawi.

Kitab ini adalah merukan kitab yang begitu penting bagi setiap umat Islam di mana ia menerang kedudukan politik mengikut Islam dan konsep agama(Ad-Din) mengikut perspektif Islam. Ini kerana umat telah bercelaru di dalam memahami kedua-dua konsep ini dan akhirnya Islam itu sendiri dizalimi oleh sebahagian umat nya yang menggap agama itu musuh kepada politik dan politik itu musuh pada agama.

Maka Imam telah melakukan satu usaha yang perlu dipuji dengan menolak segala tomahan yang dilemparkan terhadap Islam di dalam buku ini. Mari kita melihat isi kandungan kitab ini bagi mengetahui mukadimah yang matlamat kitab ini.

Kitab ini berhalaman 242 muka surat .melihat kepada indexnya,ia terbahagi kepada mukadimah,kemudian 5 bab besar.Mari kita melihat setiap tajuk bagi setiap bab.

Bab Pertama: Konsep dan pengertian agama dan politik.

Bab Kedua: Hbungan di antara agama dan politik di sisi umat Islam dan disisi golongan
Sekular.

Bab Ketiga: Agama dan politik dalam Islam.

Bab Keempat: Adakah sekular sebagai penyelesaian atau pembuat masalah.

Bab Kelima: Golongan minority Islam dan politik.

Insyallah kita akan cuba membincangankan buku ini sekadar termampu untuk memberi gambaran yang sebenar kepada umat Islam. Umat Islam berhajat kepada pengetahuan yang yang mendalam di dalamperkara ini, janganlah kita mengambilk asas-asas Islam kita daripada musuh kita yang dengki kepada kita. Ambillah kefahaman Islam ini daripada Al-quran dan Sunah.semoga Allah memberi pahala yang tinggi kepada Imam Qaradawi. Mudah-mudahan kita dapat membincangkan kita dengan baik.Amin.

ilmu dan iman

Ilmu dan iman

Ini merupakan bahagian yang sangat penting bagi setiap penutup ilmu sama ilmu agama atau ilmu akal.di mana Imam Qaradawi membahasakan perkara ini bagi menyelesaikan pertembungan ilmu dan iman. Imam Qaradawi menyatakan bahawa tiada di sana pertembungan di antara ilmu dan iman.ilmu bukanlah musuh kepada iman sebenarnya kedua-duanya saling berkaitan.lihatlah di dalam Al-quran yang menyebutkan iman selepas ilmu di dalam surah Ar-Rum ayat 56.

Banyak lagi ayat yang Imam bawakan,kalau untuk mendalam silalah rujuk kitabnya muka surat 95.beliau menyatakan bahawa ilmu adalah petunjuk bagi iman dan ini adalah hakikat yang kita lihat.

Daripada apa yang Imam sebutkan,jelas menunjukan bahawa tidak ada penentangan di antara ilmu dan iman atau agama sepertiman yang dinyatakan oleh golongan orientalis.bahkan apabila sesorang mengetahui ilmu yang bermenfaat akan bertambah imanya.Inilah yang perlu ditekankan oleh pelajar-pelajar ilmu sains yang belajar memahami makkhluk dan ciptaan Allah.Kita meyakini sekiranya mereka belajar denganniat untuk menambah iman banyak lagi ilmu-ilmu yang tersembunyi akan terbongkar dan diketahui.

Pada pemikiran kita,umat islam ilmu perlu mengembelingkan ilmu dan iman dan menjadikan setiap ilmu yang bermenfaat sebagai alat untuk memperkukuhkan iman kita.kita juga perlu melihat sukatan-sukatan pelajaran di sekolah-sekolah kita bagaimana untuk merealisasikan perkarainiwalaupuiamemerlukan usaha yang berlipat ganda.Insyallah selepas ini kita akan membincangkan tentang ilmu sebagai syarat untuk menjadi seorang pemimpin.

Tuesday, 20 May 2008

Definasi Ilmu

Bahagian pertama

Pada fasal kedua,imam qaradawi memulakan dengan definasi ilmu di sisi ulama.

Definasi adalah suatu perkara yang cukup penting dalam bidang ilmu bagi menghasilkan gambaran yang sohih terhadap sesuatu,

Imam qaradawi membawa perbincangan imam al.asfahani di dalam definasi ilmu.

Berkata asfahani.ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasar hakikat atau realitinya.dalam ilmu mantick dikatakan tasaur.

Ini adalah definasi yang pertama bagi ilmu.yang kedua,ilmu bererti menghukum ke atas dengan wujudnya sesuatu yang semamangnya ia wujud. Atau menafikan sesuatu yang sememangnya ia dinafikan. Ini dipanggil tasdik dalam ilmu mantik

Untuk huraian lanjut,saya(fauwaz) membawa contoh.dalam hokum fikh atau syariah,kita menyatakan solat lima waktu adalah wajip,maka itu adalah ilmu secara tasdik.

Bagi ilmu tasaur,macam masalah bond atau atau sebagainya,kita tidak tahu hukumnya,Cuma kita tahu maksud bond sahaja tanpa ada sebarang peletakan hokum hala atau haram,maka itu tasaur.

Secara kesimpulan imam qaradawi menyatakan, selepas membawa perbahasan ulama terhapmakna ilmu,beliau menyatakan bahawa yang penting ialah definasi umum bagi ilmu iatu pembongkaran atau mengenal seauatu perkara yang tidak di ketahui.

.bahagian kedua: kelebihan ilmu dan kedudukan ulama di dalam al-quran.

Imam qaradawi menyatakan,bahawa tidak ada agama yang memuliakan ilmu sepertimana islam memuliakan ilmu.

Cubak kita tengok ayat al-quran yangmembbiarakanilmu didalamal-quran.di anatranya surah alaq yang dimulakan dengan bacalah dengan nama Allah, dalam surah qalam,Allah bersumpah dengan qalam yang merupakan alat bagi memperolehi ilmu.

Dalam quran juga membezakan di antara orang berilmu dengan orang jahil,mereka tidak sama.Allah juga menyatakan orang sangat takut padanya ialah ulama.dan banyak ayat _ayat quran yang mengangkat darjat ilmu.

Begitu juga imam qaradawi menyatakan semua para nabi diberiilmu,iniadalah benar secara syarak,akal dan sejarah.mustahil bagi seorang nabi berdakwah tanpa ilmu.Di sini saya ingin bawakan perbahasan yang penting iaitu hubungan ilmu dan iman(kita sambung esok)

Thursday, 15 May 2008

Akal dan Ilmu dalam Al-Quran

Maka hari demi hari minat terhadap Imam Qaradawi bertambah sehingga boleh dikatakan kitab-kitabnya semuanya atau hampir semuanya sudah dibeli, alhamdulillah. Mengembara ke alam pemikiran Imam Qaradawi amat mengasyikkan dan menyeronokkan. Banyak faedah dan pemikiran dapat diambil. Yang paling penting beliau mengeluarkan kita agar tidak taasub kepada mana-mana mazhab dan berpegang kepada dalil yang kuat walaupun daripada mana-mana mazhab. Bagi saya selalunya pendapat yang kuat adalah yang mewarnai roh taisir dan mudah.

Perbincangan tentang bermazhab akan dibincangkan pada masa-masa akan datang insyallah. Ok, sebenarnya kita ingin menceritakn kehebatan Imam Qaradawi, tetapi mungkin pada masa akan datang. Hari ini kita hendak membincangkan satu buku beliau yang bertajuk “Akal dan ilmu di dalam al-quran". Di sana juga ada kitab-kitab yang ingin sangat saya bincangkan di sini seperti:

• kitab agama dan politik
• fikh aulawiyat
• pengenalan islam
• ijtihad di dalam syariat
• peranan akhlak dan etika di dalam ekonomi islam
• adab bermazhab
• fikh di antara turath dan tajdid dan sebagainya.

Kita mula dengan kitab ini dahulu untuk mengambil berkat Al-quran. Pengajian kitab ini adalah berbentuk tafsir maudui, di mana Imam mengambil semua perbahasan akal dan ilmu di dalam al-quran kemudian diletakkan di dalam satu tajuk.

Penulisan sebegini memerlukan kepada penghayatan dan kefahaman terhadap al-quran seluruhnya. Dan imam adalah orang layak membincangkan tentang al-quran kerana beliau adalah pecinta kepada al-quran.

Kitab ini mempunyai 304 muka surat termasuk indeks. Kalau kita melihat kepada indeksnya, ia memuatkan beberapa bab atau fasal yang membincangkan tentang akal dan ilmu selepas mukadimah kitab

Fasal pertama: kedudukan akal dan berfikir di dalam al-quran.

Fasal kedua: kelebihan ilmu kedudukan ulama di dalam al-quran.

Fasal ketiga: pengertian ilmu, fikh dan hikmah di dalam al-quran.

Fasal keempat: Belajar dan mengajar di dalam al-quran .

Fasal kelima: pembentukan akal ilmiah di dalam al-quran.

Fasal keenam: I’jaz ilmu (sains) di dalam al-quran.

Kita melihat satu kitab yang menarik perbincangannya, insyallah kita mempelajari di dalam kitab ini sekadar yang termampu berdasarkan kefahaman yang cetek ini, kalau ada tersilap faham mudah-mudahan Allah ampunkannya. Kalau ada ulasan daripada saya, saya akan ulas.

Di sini saya ingin membincangkan dahulu fasal kedua, iaitu kedudukan ilmu dan ulama di dalam al-quran. Satu topic yang menarik, apa kata Imam Qaradawi.

Pada muka surat 69, beliau membincangkan dengan membahagikan kepada 8 bahagian di dalam tajuk ini.

1- pengertian dan pembahagiannya.

2- kelebihan ahli ilmu di dalam al-quran.

3- kesemua nabi diberi ilmu oleh Allah.

4- hubungan ilmu dan iman.

5- Ilmu adalah jalan kepada yakin.

6- Ilmu adalah syarat kepada setiap jawatan memimpin.

7- Celaan terhadap perkara yang tidak diasaskan berdasarkan ilmu.

8- Ilmu-ilmu yang tercela di dalam al-quran.

Friday, 9 May 2008

Bagaimana saya mengenali Imam Al-Qardawi


Menulis tentang pimikiran seorang adalah satu perkara yang berat, apatah lagi ditulis oleh yang biasa seperti saya, ini kerana dikhuatiri berlaku kesikapan dan salah faham terhadap pemikiran sesorang imam itu. Tetapi saya memberanikan diri juga kerana melihat faedahnya yang besar terhadap masyarakat dan diri sendiri.

Tokoh dan imam yang dimaksudkan ialah Imam Yusuf Abdullah Al-qaradawi. Tujuan mewujudkan ruang ini adalah untuk saya mengkaji corak pemikiran Imam Al-Qaradawi dan saya melontorkannya kepada umum untuk ditatapi. Saya juga membuat akan membuat ulasan dan penafsiran daripada Imam berdasarkan kefahaman saya yang rendah ini.

Mudahan permulaan ini akan berterusan sampai ke akhir hayat saya bagi menandakan cinta saya kepada imam ini walaupun saya belum menjumpai beliau, saya hanya menjumpai beliau hanya dalam mimpi-mimpi yang indah yang berlalu dengan hampa bila terjaga, kerana bukan realiti!

Sebelum memulakan pemikiran Imam Al-qaradawi, ingin menceritakan bagaimana hubungan saya bermula dengan beliau. Seingat saya, saya mula melihatnya kerana kitab-kitabnya dibaca oleh ayahanda saya; Imam kepada politik Islam Malaysia, Ustaz Fadzil Noor. Dan muka Imam A-qaradawi banyak dalam majalah-majalah Islam yang dilanggan oleh ayah saya.

Ketika saya berumur 18 tahun, saya mula membaca kitabnya Fikh aulawiyat (terjemahan) dan kitab-kitabnya yang lain, seperti Tamadun Islam Sebagai Alternatif serta Waktu Di Dalam Kehidupan Muslim. Saya juga terbaca kitabnya di dalam bahasa arab iaitu Sunnah Sebagai Sumber Ilmu dan Tamdadun tetapi tak berapa faham!

Sejak saya berumur 18 tahun sehingga sekarang, saya suka mendengar cerita tentang Syeikh Al-qaradawi, orang bagitahundia mujtahid, lagi saya bertambah kagum. Ketika saya pergi ke INTIS iaitu sebuah kolej, saya berjumpa dengan ustaz di situ, dia pun menceritakan kehidupan Syeikh Al-qaradawi, diakatakan beliau meminati Kitab Ihya’ oleh penulis Imam Ghazali, saya terus lagi minat, sebab saya telah membaca sejak saya tingkatan lima, saya baca bab akhlak. Saya baca kitab kepunyaan ayah saya. Lepas mendengar cerita ustaz itu, saya membeli kitab ihya’ yang dijual dengan harga murah, dua jilid sahaja, tak lengkap kerana ia mempunyai lima jilid... sampai sekarang takmenjadi sufi lagi,hehe.