Sunday, 12 September 2010

Hukum Memberi Salam Kepada Non Muslim Dan Menjawab Salam

Permasalahan hukum memberi salama kepada bukan Islam dan menjawab salam daripada mereka adalah masalah yang sering membuat orang Islam tertanya,adakah boleh kita sebagai orang Islam memberi salam kepada bukan Islam.
Ini kerana terdapat hadis yang sohih melarang kita memulakan salam kepada ahli kitab. Maka ia menjadi umum kepada semua orang bukan Islam kita tidak boleh memberi salam kepada mereka. Hadis ini ada sebabnya yang kita huraikan insyaallah.
Imam Al Qaradawi telah membincangkan perkara ini di dalam kitabnya yang bernilai Fikh Jihad begitu juga dengan Professor Dr Saadudin Hilali di dalam kitabnya Huququl Insan secara jelas yang boleh melegakan hati kita.
Imam Al-Qaradawi menyatakan bahawa sekumpulan ulama salaf berpendapat bahawa harus memberi salam kepada orang bukan Islam. Mereka berhujjah dengan beberpa ayat Al-Quran:
1: Terjemahan: Allah tidak melarang kamu kalian berbakti kepada mereka yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kamu kalian daripada rumah-rumah kamu. Al- Muntahanah ayat8.
Di antara melakukan kebaikan adalah memberi salam kepada mereka.
2: terjemahan: (kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya walaupun dia kafir)
Selamatlah ke atas kamu, aku akan meminta ampun kepada Tuhanku untuk kamu. Maryam ayat47.

Imam Al-Qurtubi menyebutkan nama beberapa ulama salaf yang membolehkan memberi salam kepada non muslim. Di anataranya Ibnu Mas,ud,Hasan Al Basri, Nakahei, dan Umar Abdul Aziz.
Ibnu Hajar Al-asqalani menyebutkan di dalam kitabnya FathulBari bahawa Abu Umamah dan Ibnu Uyainah berpendapat sedemikian.
Abu Umamah berkata: Sesunguhnya Allah Taala menjadikan salam ini adalah untuk tahiyah(sambutan) kepada kita dan keamanan kepada orang bukan Islam(zimmi).
Adapun hadis yang melarang kita memberi salam,mengikut Imam Qaradawi,ia terbatas pada hari-hari peperangan sahaja. Ini kita boleh ketahui dengan meneliti keadaan hadis ini di mana Nabi ingin menuju ketempat yahudi, Nabi berkata “ Aku akan pergi menunggang esok menuju kegolongan yahudi,jangan mulakan mereka dengan salam”
Kalau kita perhatikan kata-kata Nabi, ini berlaku kerana Nabi ingin menghukum mereka kerana mengkhianati Nabi di dalam peperangan Azhab.
Memberi salam ini lebih diharuskan apabila bertemu dengan sanak saudara atau sahabat handai. Begitu sekiranya pengucapan bukan dengan salam oleh kita kepada bukan Islam seperti Sobahulkhair ia tidak menjadi masalah aau dalam bahasa kita selamat pagi.
dalam masa yang sama,hukum menjawab salam juga harus sekiranya golongan bukan Islam menyebut kalimah assalamualaikum sepertimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Imam Qaradawi.kalau mereka menyebut assamualaikum, cukup dengan menjawab alaikum


Melihat kepada keadaan negara kita, saya merasakan ucapan memberi salam termasuk kepada bukan Islam adalah perkara yang patut digalakkan selagi mana ia memberi kemesraan kepada mereka,kerana Islam ini adalah agama untuk semua,Allah ini Tuhan alam semesta bukan Tuhan orang-orang Islam sahaja. Wallah a’lam.
Fauwaz Fadzil Noor

Thursday, 9 September 2010

Bukan Islam Menjadi Peguam Syarie

Hukum Orang Bukan Islam Menjadi Peguam Syarie.
Beberapa bulan yang lalu,terdapat seorang bukan Islam ingin memohon menjadi peguam syarie. Maka berlakulah berbincangan dikalangan cendiakawan dan orang ramai hukum seorang bukan Islam menjadi peguam syarie.
Maka saya di sini ingin membincangkan secara ringkas masalah ini dari sudut fikh Islami apakah hukum tersebut mengikut pandangan Fikh Islami. Mudah-mudahan tulisan ringkas dapat memberi cahay kepada mereka inginkan petunjuk dan mengembalikan orang yang sesat kepada kebenaran. Saya berkata:
Masalah peguam ini ia merujuk kepada masalah wakil didalam kitab-kitab fikh. Maka sekiranya kita ingin mengetahui kedudukan peguam, adakah disyaratkan untuk menjadi peguam itu semestinya islam atau tidak maka ia perlu melihat kepada syarat menjadi wakil adakah disyaratkan Islam seperti yang dibahaskan oleh Dr Bandar bin Abdul Aziz dalam kitabnya Al-Muhamah fil fikhilislami.
Maka di sini para ulama berselisih pendapat di dalam mensyaratkan Islam di dalam menjadi wakil kepada tiga pendapat:
Pendapat Pertama: Islam merupakan syarat di dalam wakil pada urusan perniagaan,atau mengambil barang atau kes permusuhan, ini adalah pendapat Mazhab Maliki. Mereka berhujjahka kepada firman Allah Taala
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
Pendapat kedua: Islam bukan merupakan syarat di dalam perwakilan atau wakalah,dikecualikan di dalam perkara ini sesuatu perkara yang tidak boleh dilakukankn oleh orang bukan Islam seperti mengahwinkan wanita muslim atau seorang menjadi wakil untuk menjual arak atau babi. Ini merupakan pendapat di dalam mazhab Syafie
Mereka menyatakan bahawa wakalah tidak berhajat kepada Islam selama mana tidak melibatkan perkara khusus orang Islam, maka setiap perkara orang bukan Islam bloleh lakukan maka dia dijadikan wakil.

Pendapat Ketiga: Halangan kepada orang bukan Islam hanya kepada kafir harbi dalam negara harbi. Ini merupakan salah satu pendapat di dalam mazhab hanafi.
Mereka berhujjah bahawa yang menghalang wakalah adalah berlainan negara, maka apabila bersamaan negara tidak ada halangan untuk orang muslim menjadi wakil
Melihat kepada pendapat dan hujjah setiap mazhab yang diutarakan, saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan orang bukan Islam boleh menjadi wakil di dalam urusan yang tidak melibatkan agama, sekiranya melibatkan agama maka dia tidak boleh menjadi wakil disebabkan berjaga-berjaga terhadap agama.
Maka dengan melihat kepada masalah ini kita menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak boleh menjadi lawyer syarie di dalam menyelesaikan masalah nikah kawin dan seumpama dengannya kerana ia melibatkab agama,ilmu terhadap hukum hakam, maka kita perlu menyatakan bahawa orang Islam tidak boleh menjadi peguam syarie kerana menjaga kesuciaan agama.
Di sini sekiranya bukan Islam diterima dari sudut kerajaan dia boleh menjadi peguam syarie maka saya berpendapat perlakuan dia sebagai peguam adalah sah tetapi kerajaan yang member keizinan kepada berdosa waallah a’lam.
Fauwaz Fadzil Noor

Sunday, 5 September 2010

Kegembiraan Hari Raya

Kemenangan yang akan disambut oleh umat Islam pada Jumaat ini merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang Allah Taala. Kegembiraan yang disambut bukanlah dalam bentuk kegembiraan duniawi ,seperti dapat makan,minum semula dan seumpamanya.
Tetapi kegembiraan yang disambut oleh umat Islam adalah kegembiraan yang mempunyai nilai-nilai rabbani yang begitu tinggi. Kegembiraan yang timbul kerana Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang beribadat dan diberi peluang untuk bertakbir namaNya yang agung yang mempunyai seribu satu hikmat dan pengertian.
Kegembiraan yang mana dapat melihat nama Allah dilaungkan,bukan nama-nama manusia yang kerdil ini. Nama yang menggegarkan dunia,yang memecahkan tembok Khaibar.Nama yang memberi kita kita kekuatan apabila menyebutnya.
Kegembiraan hakiki kita bukanlah pada baju baru yang kita beli, sebaliknya sebalik kegembiraan itu pada perasaan yang merasakan bersihnya dalaman kita yang kita bina sepanjang bulan Ramadan untuk kita bekalkan untuk menghadapai bulan-bulan yang akan datang. Bagi yang ingin melakukan haji,ia merupakan stamina bagi menunaikan ibadat tersebut.
Hari raya merupakan hari yang mengingatkan kita kepada fitrah kita, fitrah yang sentiasa memanggil-manggil kita untuk memperhambakan diri kepada Tuhan yang mencipta alam semesta ini dan menguruskannya penuh dengan hikmat.
Kita perlu tahu,kegembiraan luaran ini hanya sementara, baju baru yang kita pakai hanya cantik seketika,seleps itu membuangnya, makanan yang kita makan akan keluar juga. Tetapi kegembiraan yang kita mahukan apabila hati dan perasaan kita tenang dengan pakaian rohani yang baru, pakaian yang mewarnai hidup kita, perasaan rahmah ,mahabbah,tawaduk dan sebagainya. Di mana perkara-perkara ini kekal dan tidak akan lusuh apabila kita istiqmah dengan perintah-perintah Allah.
Kesemua nikmat yang berikat kepada kita ini,wajipa kita syukuri kita kita mendapatinya sebbelum kita menangis selepas kehilangannya. Insyallah kita kan menyambut aidil fitri yang mulia dengan penuh kegembiraan zahir dan batin tanpa melupakan rakyat Palestin,Iraq yang sentiasa ditimpa ujian dan diserang oleh musuh kita.
Kepada ibu,adik beradik,isteri dan keluarganya,sahabat handai,guru-guru tercinta,adik-adik wasatiyah yang berada di Mesir dan juga Malasia, ku kirimkan sekuntum ucapan kasih sayang kepada semua dan permintaan keampunan daripada kalian di atas seribu dan sejuta kesilapanku yang aku telah lakukan kepada kalian. Maaf dipinta, restu dipohon,kasih didambakan. Sekian
Fauwaz Fadzil Noor