Thursday 23 December 2010

Hukum asal fatwa daripada seorang mufti adalah tidak mewajipkan kepada orang bertanya untuk memegangnya sebaliknya dia boleh berpegang kepada fatwa ulama yang lain. Tetapi kadang fatwa ini boleh berubah kepada sifat wajip kepada penanya di dalam beberapa keadaan. Ini dinyatakan oleh Syeikh Ali Jumaah di dalam kitabnya صناعة الإفتاء.
Pertama: Sekiranya di dalam keadaan pertanyaan itu terdapat satu mufti sahaja atau kata-kata mufti itu didihuum oleh hakim.
Kedua: Fatwa itu perkara yang bersifat ijmak.
Ketiga: Orang yang berfatwa itu adalah orang yang paling alim dan dipercayai.
Keempat: Apabila dua orang bergaduh meminta fatwa daripada seorang mufti di dalam masalah hak, maka fatwa mufti itu wajip di amal.
5: Apabila seseorang itu telah beramal dengan fatwa yang di amalkan maka dia wajip meneruskan fatwa tersebut. contohnya(fauwaz) apabila tentang hukum memegang wanita bukan mahram, adakah batal solat,maka dia berpegang kepada batal pada solat yang dia telah solat,dia tidak boleh lagi mengambil fatwa yang lain yang tidak membatalkan solatnya yang lepas lagi. tetapi kalau pada solat yang akan datang tidak kalau dia memegang pendapat yang lain iaitu pendapat yang tidak batal sekiranya dia merasakan pendapat itu kuat atau ulama yang muktabar yang berfatwa kepadanya. waallah a'lam.

Thursday 14 October 2010

Bersih Ketika Tempoh Haid

Bersih ketika tempoh haid
Perhentian darah ketika mana tempoh haid samada tempoh yang paling singkat atau banyak adalah permasalahn yang wanita selalu ditanya. Maka menjadi kewajipan mereka yang menyibukan diri dengan ilmu fikh menerangkan hukum terhadap perkara mengikut pandangan Ulama Islam agar wanita muslimah mengamalkan ajarana agamanya dengan sempurna dan sohih.
Maka dengan ini saya dengan rendah diri membicarakan masalah secara ringkas agar dapat membantu kaum wanita menjadi lebih berilmu dan memahami masalah ini.

Di dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama:
Perdapat pertama: Iaitu mazhab Hanafi dan Syafie yang berpendapat bahawa waktu bersih ketika tempoh haid itu adalah dianggap sebagai haid walapun ia bersih. Ini di namakan sebagai Assahbu kerana kita menjadika waktu bersih itu sebagai waktu haid. Maka wanita itu tidak solat dan tidak boleh menunaikan perkara-perkara yang terlarang ketika haid.
Pendapat kedua: iaitu mazbah Maliki secara dan Hambali berpendapat bahawa waktu bersih diwaktu haid itu adalah bersih, ia dinamakan kan talfiq.maka ketika itu dia boleh bersolat dan sebagainya, Cuma mazhab Hambali menyatakn berjimak adalah makruh. Ini kerana ketika bersih itu kotoran darah tidak ada maka ia dikira bersih maka dia perlu mandi danmenunaikan solat. Tetapi kalau bersih itu hanya beberapa ketika kurang daripada sejam, maka ia tidak di anggap bersih. Waallah alam.
Maka bagi mereka yang bermazhab Syafie maka dia tidak boleh bersolat ketika bersih ketika waktu haid sehinggalah sampai 15 hari. Tetapi sekiranya sesorang itu ingin bertaqlis kepada mazhab Hambali untuk menunaikan solat dan berpuasa maka tidak ada larangan, kerana kedua-dua mazhab ini mempuyai sandaran yang kuat. Maka tepuk dada, Tanya selera. Mudah-mudahan huraian ringkas ini dapat member ketenangan kepada mereka yang ingin jawapan di dalam masalah ini.( soalan ini di ajukan kepada saya ketika saya mendiskusikan buku fikh wanita di Maktab Perguruan Kuala Lipis,saya tak dapat secara detail, maka saya alihkan secara detail di sini kepada penuntut-penuntut ilmu di Kuala Lipis).
Sekiranya terdapat kesalahan di dalam tulisan, mudahan Allah akan ampunkan.

Sunday 12 September 2010

Hukum Memberi Salam Kepada Non Muslim Dan Menjawab Salam

Permasalahan hukum memberi salama kepada bukan Islam dan menjawab salam daripada mereka adalah masalah yang sering membuat orang Islam tertanya,adakah boleh kita sebagai orang Islam memberi salam kepada bukan Islam.
Ini kerana terdapat hadis yang sohih melarang kita memulakan salam kepada ahli kitab. Maka ia menjadi umum kepada semua orang bukan Islam kita tidak boleh memberi salam kepada mereka. Hadis ini ada sebabnya yang kita huraikan insyaallah.
Imam Al Qaradawi telah membincangkan perkara ini di dalam kitabnya yang bernilai Fikh Jihad begitu juga dengan Professor Dr Saadudin Hilali di dalam kitabnya Huququl Insan secara jelas yang boleh melegakan hati kita.
Imam Al-Qaradawi menyatakan bahawa sekumpulan ulama salaf berpendapat bahawa harus memberi salam kepada orang bukan Islam. Mereka berhujjah dengan beberpa ayat Al-Quran:
1: Terjemahan: Allah tidak melarang kamu kalian berbakti kepada mereka yang tidak memerangi dan tidak mengeluarkan kamu kalian daripada rumah-rumah kamu. Al- Muntahanah ayat8.
Di antara melakukan kebaikan adalah memberi salam kepada mereka.
2: terjemahan: (kata-kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya walaupun dia kafir)
Selamatlah ke atas kamu, aku akan meminta ampun kepada Tuhanku untuk kamu. Maryam ayat47.

Imam Al-Qurtubi menyebutkan nama beberapa ulama salaf yang membolehkan memberi salam kepada non muslim. Di anataranya Ibnu Mas,ud,Hasan Al Basri, Nakahei, dan Umar Abdul Aziz.
Ibnu Hajar Al-asqalani menyebutkan di dalam kitabnya FathulBari bahawa Abu Umamah dan Ibnu Uyainah berpendapat sedemikian.
Abu Umamah berkata: Sesunguhnya Allah Taala menjadikan salam ini adalah untuk tahiyah(sambutan) kepada kita dan keamanan kepada orang bukan Islam(zimmi).
Adapun hadis yang melarang kita memberi salam,mengikut Imam Qaradawi,ia terbatas pada hari-hari peperangan sahaja. Ini kita boleh ketahui dengan meneliti keadaan hadis ini di mana Nabi ingin menuju ketempat yahudi, Nabi berkata “ Aku akan pergi menunggang esok menuju kegolongan yahudi,jangan mulakan mereka dengan salam”
Kalau kita perhatikan kata-kata Nabi, ini berlaku kerana Nabi ingin menghukum mereka kerana mengkhianati Nabi di dalam peperangan Azhab.
Memberi salam ini lebih diharuskan apabila bertemu dengan sanak saudara atau sahabat handai. Begitu sekiranya pengucapan bukan dengan salam oleh kita kepada bukan Islam seperti Sobahulkhair ia tidak menjadi masalah aau dalam bahasa kita selamat pagi.
dalam masa yang sama,hukum menjawab salam juga harus sekiranya golongan bukan Islam menyebut kalimah assalamualaikum sepertimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Imam Qaradawi.kalau mereka menyebut assamualaikum, cukup dengan menjawab alaikum


Melihat kepada keadaan negara kita, saya merasakan ucapan memberi salam termasuk kepada bukan Islam adalah perkara yang patut digalakkan selagi mana ia memberi kemesraan kepada mereka,kerana Islam ini adalah agama untuk semua,Allah ini Tuhan alam semesta bukan Tuhan orang-orang Islam sahaja. Wallah a’lam.
Fauwaz Fadzil Noor

Thursday 9 September 2010

Bukan Islam Menjadi Peguam Syarie

Hukum Orang Bukan Islam Menjadi Peguam Syarie.
Beberapa bulan yang lalu,terdapat seorang bukan Islam ingin memohon menjadi peguam syarie. Maka berlakulah berbincangan dikalangan cendiakawan dan orang ramai hukum seorang bukan Islam menjadi peguam syarie.
Maka saya di sini ingin membincangkan secara ringkas masalah ini dari sudut fikh Islami apakah hukum tersebut mengikut pandangan Fikh Islami. Mudah-mudahan tulisan ringkas dapat memberi cahay kepada mereka inginkan petunjuk dan mengembalikan orang yang sesat kepada kebenaran. Saya berkata:
Masalah peguam ini ia merujuk kepada masalah wakil didalam kitab-kitab fikh. Maka sekiranya kita ingin mengetahui kedudukan peguam, adakah disyaratkan untuk menjadi peguam itu semestinya islam atau tidak maka ia perlu melihat kepada syarat menjadi wakil adakah disyaratkan Islam seperti yang dibahaskan oleh Dr Bandar bin Abdul Aziz dalam kitabnya Al-Muhamah fil fikhilislami.
Maka di sini para ulama berselisih pendapat di dalam mensyaratkan Islam di dalam menjadi wakil kepada tiga pendapat:
Pendapat Pertama: Islam merupakan syarat di dalam wakil pada urusan perniagaan,atau mengambil barang atau kes permusuhan, ini adalah pendapat Mazhab Maliki. Mereka berhujjahka kepada firman Allah Taala
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
Pendapat kedua: Islam bukan merupakan syarat di dalam perwakilan atau wakalah,dikecualikan di dalam perkara ini sesuatu perkara yang tidak boleh dilakukankn oleh orang bukan Islam seperti mengahwinkan wanita muslim atau seorang menjadi wakil untuk menjual arak atau babi. Ini merupakan pendapat di dalam mazhab Syafie
Mereka menyatakan bahawa wakalah tidak berhajat kepada Islam selama mana tidak melibatkan perkara khusus orang Islam, maka setiap perkara orang bukan Islam bloleh lakukan maka dia dijadikan wakil.

Pendapat Ketiga: Halangan kepada orang bukan Islam hanya kepada kafir harbi dalam negara harbi. Ini merupakan salah satu pendapat di dalam mazhab hanafi.
Mereka berhujjah bahawa yang menghalang wakalah adalah berlainan negara, maka apabila bersamaan negara tidak ada halangan untuk orang muslim menjadi wakil
Melihat kepada pendapat dan hujjah setiap mazhab yang diutarakan, saya cenderung kepada pendapat yang menyatakan orang bukan Islam boleh menjadi wakil di dalam urusan yang tidak melibatkan agama, sekiranya melibatkan agama maka dia tidak boleh menjadi wakil disebabkan berjaga-berjaga terhadap agama.
Maka dengan melihat kepada masalah ini kita menyatakan bahawa orang bukan Islam tidak boleh menjadi lawyer syarie di dalam menyelesaikan masalah nikah kawin dan seumpama dengannya kerana ia melibatkab agama,ilmu terhadap hukum hakam, maka kita perlu menyatakan bahawa orang Islam tidak boleh menjadi peguam syarie kerana menjaga kesuciaan agama.
Di sini sekiranya bukan Islam diterima dari sudut kerajaan dia boleh menjadi peguam syarie maka saya berpendapat perlakuan dia sebagai peguam adalah sah tetapi kerajaan yang member keizinan kepada berdosa waallah a’lam.
Fauwaz Fadzil Noor

Sunday 5 September 2010

Kegembiraan Hari Raya

Kemenangan yang akan disambut oleh umat Islam pada Jumaat ini merupakan satu anugerah yang tidak ternilai yang Allah Taala. Kegembiraan yang disambut bukanlah dalam bentuk kegembiraan duniawi ,seperti dapat makan,minum semula dan seumpamanya.
Tetapi kegembiraan yang disambut oleh umat Islam adalah kegembiraan yang mempunyai nilai-nilai rabbani yang begitu tinggi. Kegembiraan yang timbul kerana Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang beribadat dan diberi peluang untuk bertakbir namaNya yang agung yang mempunyai seribu satu hikmat dan pengertian.
Kegembiraan yang mana dapat melihat nama Allah dilaungkan,bukan nama-nama manusia yang kerdil ini. Nama yang menggegarkan dunia,yang memecahkan tembok Khaibar.Nama yang memberi kita kita kekuatan apabila menyebutnya.
Kegembiraan hakiki kita bukanlah pada baju baru yang kita beli, sebaliknya sebalik kegembiraan itu pada perasaan yang merasakan bersihnya dalaman kita yang kita bina sepanjang bulan Ramadan untuk kita bekalkan untuk menghadapai bulan-bulan yang akan datang. Bagi yang ingin melakukan haji,ia merupakan stamina bagi menunaikan ibadat tersebut.
Hari raya merupakan hari yang mengingatkan kita kepada fitrah kita, fitrah yang sentiasa memanggil-manggil kita untuk memperhambakan diri kepada Tuhan yang mencipta alam semesta ini dan menguruskannya penuh dengan hikmat.
Kita perlu tahu,kegembiraan luaran ini hanya sementara, baju baru yang kita pakai hanya cantik seketika,seleps itu membuangnya, makanan yang kita makan akan keluar juga. Tetapi kegembiraan yang kita mahukan apabila hati dan perasaan kita tenang dengan pakaian rohani yang baru, pakaian yang mewarnai hidup kita, perasaan rahmah ,mahabbah,tawaduk dan sebagainya. Di mana perkara-perkara ini kekal dan tidak akan lusuh apabila kita istiqmah dengan perintah-perintah Allah.
Kesemua nikmat yang berikat kepada kita ini,wajipa kita syukuri kita kita mendapatinya sebbelum kita menangis selepas kehilangannya. Insyallah kita kan menyambut aidil fitri yang mulia dengan penuh kegembiraan zahir dan batin tanpa melupakan rakyat Palestin,Iraq yang sentiasa ditimpa ujian dan diserang oleh musuh kita.
Kepada ibu,adik beradik,isteri dan keluarganya,sahabat handai,guru-guru tercinta,adik-adik wasatiyah yang berada di Mesir dan juga Malasia, ku kirimkan sekuntum ucapan kasih sayang kepada semua dan permintaan keampunan daripada kalian di atas seribu dan sejuta kesilapanku yang aku telah lakukan kepada kalian. Maaf dipinta, restu dipohon,kasih didambakan. Sekian
Fauwaz Fadzil Noor

Sunday 15 August 2010

Rehlah

Dah lama tak tulis, hari nak tulis berkenaan dengan rehlah kepada Allah Taala. Kehidupan kita di dunia ini adalah perantauan kita kepada Allah Taala. Perantauan ini kadang-kadang pendek,kadang-kadang panjang, bagi saya, ini berdasarkan bila kita bermula menuju dan bergerak kearah Allah Taala.
Perjalanan kepada Allah Taala ini amat memerlukan kepada kejujuran yang luhur, sesorang yang ingin mendekati Allah Taala,dia telah membina kekuatan hati bagi menempuh cubaan yang akan dia hadapi di dalam menuju kepada Allah Taala. Allah adalah matlamat kita. Apabila kita memulakan perjalanan menuju kepada Allah Taala, bilakah kita sampai kepada hanya. Rehlah ini merupakan satu perjalanan yang indah sekiranya kita memahami pengertian sebagai seorang hamba di mana hamba ini mesti dibawah penjagaan Tuannya. Kita sebagai hambaNya inginkan kita dibawah jagaanNya. Apabila kita dibawah jagaanNya, maka kita tidak akan takut dan sedih.
Rehlah kita kepada Allah Taala perlu dimulai dengan taubah dan pencucian hati agar kita mampu menghiasai hati kita ini dengan perasaan sayang kerana Allah, zuhud,warak, tadawuk dan sebagainya. Oh alangkah indahnya perjalanan ini di mana kita perlu membersihkan diri daripada segala kekotoran yang menghalang hati ini untuk menerima cahaya Allah Taala. Sesunguhhnya hati ini apabila terikat dengan Allah Taala, maka seseorang menjadi tenang dan bahagia seperti seorang bayi apabila dia bersama dengan ibunya dia akan berasa aman dan bahagia, begitulah denga kita.
Rehlah kepada Allah Taala ini berhajat beberapa asas. Ilmu, fikir dan zikir. Ulama tasauf mensyaratkan seorang murabbi yang mursyid bagi membimbing seseorang sampai kepada Allah. Kerana dia berpengalaman dan pakar di dalam merawat jiwa seseorang lemah dan kotor dan memudahkan seseorang sampai kepada Allah Taala. Pendapat ini adalah logik kerana sukar untuk mencapai sesuatu tanpa guru. Tapi adakah ia merupakan syarat untuk sampai kepada disamping tiga asas penting tadi ilmu,fikir dan zikir. Saya mengharapakn ia bukanlah merupakan syarat kerana mengharap ehsan daripada Allah agar tidak meletakan syarat guru mursyid sebaga syarat untuk sampai kepadaNya.
Cukuplah kita belajar dengan ulama dan ahli ilmu kemudian beramal dengan ilmu, dengan harapan ia akan membuahkan perasaan cinta dan rindu kepada Allah Taala. Tetapi tanpa menafikan kewujudan syeikh itu lebih afdal.
Bagi saya,perjalanan kepada Allah Taala ada perasaan,cinta dan keinginan kepadaNya,tanpa perkara-perkara ini sukar untuk menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba melainkan kepada golongan yang Allah pilih sebelum dia memulakn perjalanan kepadaNya,tetapi kumoulan ini sedikit jumlahnya. Kita perlu berehlah,kita perlu menguatkan azam sekuat burung mencari makanan, kita menuju kepada Allah Taala sebelum kita dijemput oleh Allah Taala. Ya Allah ,sampaikan aku kepadaMu di bulan Ramadan ini. Amin

Thursday 8 July 2010

Fardu umat..Istilah Fardu Kifayah Membawa Kepad Pasif Dr Taha.

الرئيسية » المقالات » فروض الأمة

فروض الأمة
قرأت :51 مرة أرسلت لصديق :0 مرة أرسل لصديق طباعة
مجلة الأمة: 2010-04-15

فروض الأمة*

د.طه جابر العلواني

لعلماء أصول الفقه مصطلحات دقيقة، إلا أنَّ بعض تلك المصطلحات كانت لها ظلال سلبية تركتها، ومن تلك المصطلحات «فروض الكفايات»، وقد نجمت الظلال السلبيَّة عن هذا المفهوم بسبب تفسير تلك الفروض بـكونها: «الفروض التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين»، ومثَّلوا لها بصلاة الجنازة، وقد أدَّى هذا التعريف إلى التواكل؛ لأنَّ كل واحد يرى أن الآخرين سوف يفعلون ذلك الأمر، والحق أن هذه الفروض لا تتعلق بالأعيان والأشخاص، بل تتعلق بالأمة بوصفها شخصيَّة معنويَّة؛ ولذلك فإنَّ هذه الفروض إذا قامت بها الأمة -ممثلة في بعض أبنائها- أجزأ ذلك ورفع عنها الإثم، وكسب القائمون بذلك ثواب تلك الفريضة. ومن هذه الفرائض الكفائيَّة ما لا يقوم بناء الأمة إلا بها؛ نحو أن يكون في الأمة أطباء وممرضون ومهندسون وصيادلة وعلماء في سائر فنون الحياة، ومتخصصون في الكهرباء والميكانيكا والحدادة والنجارة وقيادة السيارات والطائرات وإتقان الصناعات النافعة على اختلافها، والفلاحون القادرون على زراعة الأرض، والمهندسون الزراعيون، والعلماء القادرون على مقاومة الآفات الزراعية، والمهندسون الذين يبنون الجسور والقناطر ويعبِّدون الطرق، فهذه الأمور كلها تُعدُّ من فروض الأمَّة؛ ولذلك فعلى الأمَّة أن توفِّر من أبنائها كل هذه الكفاءات والمهارات، فإذا خلت أقطارها من هؤلاء فإنَّ الأمة تكون مسؤولة وآثمة -كلها- أمام الله تعالى؛ لأنَّها لم توفِّر القادرين على سدِّ هذه الثغور، كما لو أنَّها لم تبنِ المساجد التي تُرفع لله ويُذكر فيها اسمه، والمدارس التي يتعلم الناس فيها -باسم ربهم- القراءة والكتابة والحساب وسائر العلوم والفنون النافعة.
ولقد نصَّ كثير من فقهائنا على وجوب الهجرة من البلد التي لا تتوافر فيها المستشفيات والأطباء والمهندسون والبنَّاؤون والقضاة؛ لأنَّها لا تتوافر فيها شروط العمران، ويتعرَّض الإنسان فيها للخطر. والبلدان التي تقصِّر في توفير ضروريات الحياة للذين يعيشون فيها يُعدُّ ساكنوها مسؤولين مسؤوليَّة تضامنيَّة أمام الله حتى يوفروا هذه الاحتياجات، ومن المؤسف أنَّ كثيرًا من بلدان المسلمين تعتمد -في غذائها وكسائها وضرورياتها- على أقطار أخرى مع وفرة الأرض والمياه والأموال والطاقات البشرية... إلخ، فقط لو وُجد الوعي الكافي، والتضامن اللازم، والإرادة لدى تلك الشعوب لإنجاز هذه المشروعات الضرورية. وما أجمل ما قاله فقهاؤنا في تقسيم هذه الاحتياجات إلى «ضروريَّات وحاجيَّات وتحسينيَّات»، فإذا تعلَّقت الحاجة بواحد من الضروريَّات، فإنَّ مسؤولية الأمة تكون مسؤولية مضاعفة، والإثم عن التفريط يكون كبيرًا.
إنَّ العبادة مفهوم شامل، يبدأ بـ«لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولا ينتهي إلا بإماطة الأذى عن الطريق، وتنظيف الشوارع، وتطهير البيئة أطعمةً ومياهًا وهواءً وزرعًا وضرعًا، فليت المسلمين ينتبهون ويلتفتون إلى هذه الأمور، وينظرون إليها على أنَّها أمور تندرج في «مفهوم العبادة»!! إنَّ «الحسَّ الحضاريَّ» جزء لا ينفصل عن «الحسِّ الإيمانيِّ»، و«الجمع بين القراءتين» أول الوحي وبدايته، ومن لا يجمع بينهما فإنَّه ينظر بعين واحدة ويعطِّل عينًا أخرى: «وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» (الزخرف:36)، ليت الفضائيات -التي تشغل الناس بالفنون الهابطة، والدعوة إلى الخرافة، والترويج للشعوذة- توجِّه عنايتها -أو شيئًا منها- للتوعية بـ«فروض الأمَّة» والدعوة إلى إحيائها، والترويج لها، والحضِّ على القيام بها!!
لقد أُقنعت شعوب الأرض -في فترة وجيزة- أنَّ «الانتصارات الرياضيَّة» في الملاعب هي بمثابة «الانتصارات القوميَّة»، تُدَقُّ لها الطبول، وتُرفرف على صانعيها البنود، فماذا لو علَّمنا الناس أنَّ الانتصار على مرض من الأمراض، أو تحقيق الكفاية في سلعة ضروريَّة –مثل القمح أو القطن- انتصار قوميٌّ، وكرَّمنا مَنْ يحققون إنجازات في هذه المجالات تكريمًا مثل تكريمنا للاعبين البارزين، ألا يدفع ذلك الآلاف إلى الالتفات إلى هذه الفرائض والعناية بها؟ وإعطائها ما هي جديرة به من الاهتمام؟!! لعلَّ الإعلام والتعليم يصنعان شيئًا في هذا المجال قبل أن نتحول -رغم ثرواتنا وإمكاناتنا كلّها- إلى شعوب من المتسوِّلين العالميِّين، وبذلك نحفظ كراماتنا وماء وجوهنا، ليت... ليت!!

* هذه المقالة نشرت بمجلة الأمة بتاريخ 1 جمادى الأولى 1431هـ.
تاريخ ظهور المقالة على الموقع: 2010-06-24
أضف تعليق
*الإسم:
الدولة:
الوظيفة:
*البريد الإلكتروني:
*التعليق:
التقييم العام للمقالة تقييمك:

البحث

الرسائل الدعائية
الرئيسية | السيرة الذاتية | أخبار العلواني | المقالات | الكتب | الصور | اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © لموقع الدكتور طه جابر العلواني

Wednesday 9 June 2010

Bagaimana Seorang Pelajar Mengatasi Penyakit Tidur Dan Malas

Penyakit mudah tidur dan malas merupakan halangan utama bagi seorang pelajar untuk membaca dan belajar.
Pelajar yang berjaya selalunya mengurangkan waktu tidurnya,dia tidak mengalah kepada mengantuk dan malas.
Tips-tips yang boleh mengelakkan seseorang pelajar daripada tidur:
1: Apabila sesorang itu mengantuk dan berasa malas,jangan turutkan perasaan itu,sebaliknya ubahlah ketempat lain atau lakukan aktiviti lain atau mandi atau berborak dengan kawan seketika,selepas itu dia akan cergas semula.
Apabila kamu menuruti perasaan kamu untuk tidur maka ia akan menjadi kebiasaan kamu apabila kamu terasa untuk tidur kamu terus tidur. Ini akan merugikan kamu di dalam pembelajaran.
“ Barangsiapa menguasai nafsunya sekali dia akan mengusai dirinya selama-lamanya”
2: Fikirkan Kamu Adalah Harapan Umat Dan Agama
Apabila kamu terasa mengatuk dan malas,kamu cuba fikirkan kamu adalah harapan agama dan umat. Cuba bayangkan betapa ruginya agama dan umat apabila kamu tidur. Sebagai seorang pelajar kamu harus sedar bahawa ramai dikalangan umat Islam tidur waktu pertengahan malam atau tidur sampai kesubuh,kalau yang berjaga pun, dia tidak membaca buku.
Maka kalau kamu sebagai pelajar pun tidur, maka siapa yang mempertahankan agama dan umat ini,dalam masa yang sama agama dan umat akan lemah dan ketinggalan.

3: Membaca Buku-Buku Kisah Orang Berjaya
Di antara perkara-perkara yang membantu seseorang pelajar tidak mudah tidur dan malas ialah membaca buku-buku kisah orang yang berjaya. Pembacaan seperti ini penting untuk menanam minat dan semangat untuk mencapai kejayaan di dalam menuntut ilmu.
Apabila sesorang pelajar selalu membaca buku-buku kehidupan ulama,dia akan mendapati bahawa kejayaan di dalam menuntut ilmu tidak akan dicapai dengan berehat sebaliknya ia dicapai dengan kepenatan.
Berkata seorang ulama “ Tidak akan merasai nikmat ilmu mereka yang tida merasai kepenatan di dalam menuntut ilmu”.
Pelajar perlu bezakan di antara kejayaan di dalam peperiksaan dan kejayaan di dalam ilmu. Kejayaan di dalam peperiksaan mungkin kita boleh capai dengan sedikit usaha tetapi ilmu tidak mungkin dicapai melainkan dengan usaha sebab ilmu lautan yang perlu diredah. Dan kebiasaannya orang yang berenang dia merasai kepenatan.

4: Bergaul Dengan Orang-Orang Rajin
Di antara ubat yang paling mujararab seklai kita bergaul dengan orang rajin, tidak membuang masa kepada perkara –perkara yang sia-sia. Selalu menjaga waktunya. Menunaikan kewajipan sebagai pelajar. Tidak menangguhkan kerja yang boleh disiapkan hari ini kepada hari esok kerana sikap suka menangguh kepada hari esok itu adalah sikap orang-orang lemah.
Kata ulama, manusia seperti angin,kalau ia berada ditempat yang wangi,ia akan menjadi wangi,kalau ia berada ditempat yang busuk maka ia akan menjadi busuk. Begitulah manusia. Sebab itulah kata ulama “ Duduklah dengan seseorang,kamu akan jadi sebangsa dengannya”. Maka kita duduk dengan orang rajin insyallah kita akan jadi rajin.
5: Berdoa
Inilah senjata kita yang paling ampuh dengan kita selalu meminta doa kepada Allah Taalaagar dihindari penyakit malas dan mudah tidur bukan pada waktunya. Bacalah doa yang Nabi صلى الله عليه وسلم ajar
اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
Ulanglah doa ini berkali-kali agar kita menjadi muslim yang rajin dan cergas serta kuat. Orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah Taala daripada mukmin yang lemah.
Muda-mudahan tulisan ini memberi menfaat kepada saya dan pembaca. Amin

Sunday 16 May 2010

Dakwah Perubatan

Dakwah Perubatan
Dakwah merupakan amalan yang paling mulia kerana ia merupakan warisan para Ambiya.
Kejayaan dakwah bergantung kepada pembawanya danmethod dakwah yang berjaya. Dan dakwah ini luas skopnya. Kita mahu dakwah ini diluakan konsepnya dan peranannya bukan setakat kepada orang yang belajar agama dan tempatnya di masjid sahaja. Kita mahu dakwah disebarkan dimerata tempat agar Islam tersebar diserata kawasan dengan luas dan mudah.
Perubatan pula salah satu ilmu sains yang mulia di mana ia di antara ilmu-ilmu yang sukar dipelajari dan berhajat kepada pelajar yang pintar dan rajin. Maka ilmu ini di anggap mulia dan dituntut untuk dipelajari.
Maka alangkah indahnya kalau digabungkan dakwah dan ilmu perubatan menjadikan kecantikan itu bertambah cantik.
Bagi saya,doctor mempunyai peranan yang besar di dalam dakwah Islamiah samada dalam bentuk menyedarkan pesakit tentang ibadah,mengingatkan diri kepada Allah,berdakwah kepada orang bukan Islam dan banyak lagi.
Dan di sini saya ingin menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan dakwah perubatan dan akhlak-akhlak yang perlu dihiasi oleh ahli perubatan.
Pertama: Doktor Atau Pembantu Ahli Perubatan Perlu Menyemaikan Akidah Dan Cinta Kepada Allah Taala Dikalangan Pesakit.
Di sini kita nampak peranan doctor atau pembantunya terserlah apabila di dalam keadaan seseorang lemah keyakinannya atau semangatnya ,seseorang doctor itu boleh mengambil kesempatan untuk menanam akidah yang kuat di dalam hatinya. Doctor bukan setakat memberi ubat bahkan dia membina akidah yang kuat kepada para pesakit apatahlagi sekiranya pesakit itu adalah kanak-kanak. Yang sangat
penting,setiap kali tindakan yang dibuat oleh doctor,jangan lupa membaca bismillah kerana ia usulkepada semua kebaikan dan ia mampu membantu setiap tindak tandukdoctor dalam masa yang sama ia menunjukkan satu contoh yang baik kepada pesakit bahawa doctor hanya mampu merawat dengan izin Allah Taala.
Kedua: Membina Kesedaran Ibadah Di kalangan Pesakit
Para ahli perubatan bertanggungjawab bagi memastikan setiap pesakit yang berada dihospital sentiasa menunaikan solat melainkan di dalam keuzuran seperti koma, ini merupakan satu perkara yang pentingkerana kita tidak mahu ahli perubatan menjadi doctor semata-semata sebaliknya dia perlu menjadi
pendakwah yang berperanan mengajak orang beribadat kepadas Allah. Pihak hospital juga perlumenyediakan peralatan untuk pesakit-pesakit untuk menunaikan solat, bagi saya kewujudan pegawai agama di dalam hospital-hospital perlu diwujudkan untuk membantu pesakit-pesakit menunaikan ibadat yang kita lihat USM Kelantan.
Sekiranya ahli perubatan berjaya melaksanakan tugas ini, mereka telah menyelamatkan orang ramai daripada murka Allah Taala, bahkan mereka membawa kepada hubungan kuat dengan Allah,
tatkala mereka sakit pun ,mereka perlu berinteraksi dengan Allah. Betapa cantiknya suasana ini.
(Bersambung)

Thursday 13 May 2010

Mempelajari Bahasa Arab

Terdapat seorang sahabat meminta cara bagaimana untuk memahami bahasa arab. Maka di sini saya menyatakan bahawa cara memperolehi bahasa dia mempunyai kaedah terutamanya bahasa arab. Saya bukanlah orang yang pakar bahasa arab tetapi saya pencinta bahasa arab dan saya berakidah bahawa bahasa arab adalah bahasa yang paling afdal lebih daripada semua bahasa.
Sebahagian ulama meminta menghafaz syair-syair untu kita memperolehi bahasa,apabila kita mengahafaz banyak kalimat,ia membina keupayaan kepada akal kita untuk berbicara,sebab bahasa terbina daripada menghafaz dan bercakap. Guru bahasa arab di mesir( syeikh Ahmad Jawish) berkata kepada saya menukilkan kata-kata gurunya, احفظ وقل إن الكلام من الكلام ertinya hafaz dan bercakap,sesungguhnya percakapan itu daripada perkataan.
Terdapat ulama menyebutkan untuk berbahasa arab perlu ingat 1000 kalimat, sebahagian ulama mesir berkata seseorang itu mesti hafaz 3000 kalimat dan 300 jumlah ayat. Maka dengan itu kita akan mampu bercakap dengan baik.
Kita peru mengetahu bahawa bahasa arab ada lebih kurang 6 juta 6ratus kalimat, bererti perjuangan kita untuk mendalami bahasa arab amat panjang,tidak hentinya, gigalakan juga menhajafaz kamu seperti mukjam wajiz atau wasit.
Sesungguhnya kalau kita ingin menguasai bahasa arab kita kena mendengar,menghafaz dan bercakap, kalau ingin menulis bahasa arab kita kena rajim membaca buku-buku arab.
Disamping itu kita perlu mempelajari ilmu nahu dan sorof , untuk memperkuatkan bahasa kita.
Jadikan syiar kita membaca dan bercakap bahasa arab. Cintailah bahasa arab ,perjuangkan bahasa ini. Insyallah akan mendapat keberkatan.

Thursday 6 May 2010

Hadis Jumaat

Hadis Jumaat

Saya terbaca buku Syeikh Taha Jabir Ulwani, tentang tajdid dan tajmid dalam pendidikan Islam di mana beliau, orang-orang dulu belajar simple, kadang belajar di bawah pokok,tetapi mereka menfaat dengan memahami dan dapat menyebarkan ilmu kepada orang. Yang kita nak fikirkan.
Kita sekarang belajar dengan pelbagai tetapi tahap ilmu kita tidak seperti orang dulu, kemudahan macam, buku banyak,guru pun ada, duit pun ada, tetapi sumbangan kita kepada berdasarkan penyampaian ilmu yang amanah dan tepat tidaklah seperti dulu. Sepatutnya kita lebih hebat daripada orang dulu berdasarkan kemudahan yang adamtetapi minat kita dalam menuntut dan membaca tidak seperti orang dulu, sifat berseronok dan malas merupakan symbol kita.
Berapa ramai pelajar yang menjadikan hobinya membaca,berfikir dengan panjang terhadapt buku yang dibaca, kalau dikira tidak begitu ramai. Entahlah apa yang kita perlukan untuk mentajdid pengajian Islam menjadi pengajian yang dihormati seperti dulu.

Sunday 25 April 2010

Sadduzzarai'

Qaedah Sadduzarai’
Qaedah sadduzzarai’ adalah qaedah bagi hukum yang penting bagi menentukan hukum syarie bagi di sisi jumhur ulama.
Tetapi di sana kadang-kadang penyalahgunaan qaedah di ia diguna terlampua meluas disebabkan banyak benda harus menjadi haramn walaupun kadang-kadang perkara itu tidak sepatutnya diharamkan khususnya dikalangan yang tidak mempunyai asas ilmu yang kuat.
Di sini saya inginkan menukilkan kepada pembaca tentang masalah saduzarai’ yang dibincanhkan oleh ulama agar ia menjadi jelas dan menjadi panduan kepada mereka.
Azzariat dari sudut bahasa bererti wasilah yang digunakan untuk kepada sesuatu.
Dari sudut istilah usul: Ialah sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang haram.
Takrif ini hanya merangkumi perkara-perkara yang haram sahaja berlainan dengan takrif Ibnu Qaiying m lebih luas: iaitu sesuatu wasilah yang membawa kepada sesuatu perkara, iaitu samada membawa kepada kebaikan atau maksiat.
Maka di sini kita bahagikan zariat kepada sadduzzarai’ dan fathuzzarai’. Seperti yang dinyatakan oleh allamah Wahbah Zuhaili.
Sadduzzarai’ bererti menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara-perkara yang haram.
Adapun fathuzzarai’ ialah membuka jalan-jalan yang membawa kepada maslahah.
Di sini kita rakamkan kata-kata Imam Qirafi:
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب
واجبة كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين : 1 : مقاصد وهي المتضمة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 2: ووسائل وهي
،الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها،
والوسيلة إلى افضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة ....
Untuk memahami masalah ini, kita perlu menyebutkan bahawa setiap perbuatan ia terdapat implikasi dan kesannya dan ia terbahagi kepada 4 bahagian:
1: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan itu secara yakin, tidak ada keraguan.

2: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan dalam keadaan jarang berlaku. Seperti menanam anggur, kadang –kadang berlaku lading anggur dijadikan untuk menghasilkan arak. Perkara seperti tidak haramkam sebab sangkaan kepada berlakunya haram sedikit.
3: Sesuatu perkara yang penghujungnya adalah kemudaratan,tetapi ia belaku secara zan,, maka ia dimasukkan kedalam yakin dan hukum juga haram. Contonya tidak boleh menjual senjata ketika waktu fitnah dan tidak aman.

4: Sesuatu perkara penghujungn adalah kemudharatn tetapi tidak secara yakin atau zan, tetapi secara ramalan yang banyak kira-kira 60 peratus keburukan akan berlaku.
Dalam perkara ini, terdapat khilaf dikalangan ulama.
Sebahagioan ulama menyatakan saaduzzrai’ dipakai ketika itu maka setiap setiap akad muamalat yang terdapat sangkaan membawa kepada riba akad itu terbatal, sebahagian ulama tidak mengunakan sadduzzara; maka akad itu tidak terbatal, atau sesuatu perkara itu tidak diharamkan disebabkan sangkaa itu.
Imam Abu Zahrah menyatakan , tidak kita boleh belebihan di dalam zarai’ . bagi saya(fauwaz) akan membawa kepada kesusahan yang banyak, Islam adalah agamayang mudah dan rahmat.
Maka Saaduzzarai’ ini digunakan dalam keadaan yang terdapat implikasi yang buruk sekirang kita membolehkan perkara wasilah yang membawa kepada kefasadan,
Seperti mana seorang nelayan dia akan naik bot ke laut apabila tenang atau pada sangkaan dia akan selamat. Begiulah ,sekirang keadaan masih ok, tidak ada keyakinan atau zan menyyatakan akana berlaku kerosakan, muka keadaan tetapi menjadi harus dan tidak haram
Di sini kita nak ingat bahawa orang boleh menggunakan sadduzara; adalah ulama yang pakar bukannya orang –orang biasa. Kita ingin menasihatkan para pelajar agar berhati-hati dalam mengeluarkan pengharam tanpa alas an yang kuat.
Mudahan penerangn yang ringkas ini dapat membuka minda dan member ilmu kepada mereka yang memerlukan.
Fauwaz Fadzil Noor.

Saturday 10 April 2010

فلسفة الحدود

إن عقوبات الحدود بالذات ليست مقررة لمقاومة انحرافات فردية أو جرائم معينة فقط‘ بل إنها سياج يحصن المجتمع كله من السقوط
في مهاوى الفساد والانحلال والفناء،
لذلك فإن هذه الحدود لها طابع ديني، وأجمع فقهاءنا على أنها حق الله تعالى –اه

هذه النصوص تبدي لنا فلسفة الحدود في الإسلام، وأنها ليسة قاصدة لتعذيب المجرم بل إنها ترمي إلى إصلاح حاله وتطهير نفسه من
الذنوب.
الشريعة حينما تعاقب فلا تعاقب إلا لزجر المجرم من العودة إلى الجريمة إضافة إلى منع المجتمع من الوقوع إلى مثلها.
فالشريعة هي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها.

Thursday 1 April 2010

Pekerjaan Dan Akhlak

Akhlak dan Etika Pekerjaan

Bismillah
.
Akhlak merupakan sifat yang dituntut dalam setiap amalan kita. Akhlak merupakan perbincangan para golongan pendidik, ahli-ahli tasauf dan ahli-ahli falsafah di mana pembentukan akhlak dapat membentuk insan,masyarakat yang berjaya dan berdisplin.
Pembincangan akhlak di dalam pekerjaan amat penting bagi membentuk pekerja yang berdisplin dan berjaya serta membentuk komuniti tempat bekerja yang produktif dan tolong menolong.
Maka saya ingin memberi sedikit perkongsian maklumat tentang akhlak di dalam pekerjaan dan beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum bekerja menurut perspektif Islam.
Mudahan kertas yang ringkas ini dapat memberi menfaat kepada pembaca.

Kata Kata Hikmah Terhadap Kemuliaan Kerja:
1: Pekerjaan adalah kemuliaan dan kehidupan, sesiapa ada kemampuan untuk bekerja dia tidak bekerja seolah olah dia adalah mayat.
2: Pekerjaan adalah cara yang membawa kepada mengenal nilai-nilai bekerjasama. Orang yang tidak bekerja adalah orang mementingkan diri sendiri. Wajip ke atas kerajaan member tunjuk ajar kepadanya.


1:Kedudukan Kedudukan pekerjaan mengikut adat dan uruf.
Kedudukan martabat kerja terbahagi kepada tiga bahagian:
Pertama: Pekerjaan Yang Mulia
Pekerjaan yang mulia adalah pekerjaan yang menjadi kebanggaan manusia apabila berstatus sedemikian.
Sebahagian ulama menyebut pekerjaan yang mulia terdapat dua aspek.
Pertama: Pekerjaan yang besandarkan kepada ilmu dan membawa kepadanya seperti jawatan pemerintahan dan kehakiman sehinggakan ibnu abiding menyatakan seorang guru layak berkahwin dengan anak seorang pemerintah.
Kedua: Pejuang-pejuang yang berjihad dijalan Allah yang mendapat wang hasil daripada ghanimah,harta yang diperolehi daripada kemenangan peperangan.

Bahagian Kedua: Pekerjaan Biasa
Pekerjaan biasa ini adalah perkerjaan kebanyakan orang ramai seperti pertanian,perniagaan, maka kalau di zaman sekarang kerja-kerja disektor kerajaan sebagai pekerja.
Bahagian Ketiga:Pekerjaan Yang Rendah.
Pekerjaan ini tidak dipandang elok bagi orang ramai seperti perkerjaan yang melibatkan najis,benda –benda kotor walaupun dia halal.
2: Definasi Akhlak
Dari sudut falsafah bererti fadhilat, iaitu kebaikan dan ia berlaku dalam dua sudut iaiutu dari sudut akal yang kita boleh kita peolehi melalui ilmu.
Kemudian dai sudut suluk iaitu tindak tanduk yang boleh diperoleh dengan pelaksanaa secara berterusan.
Akhlak dari sudut fuqaha ialah keadaan jiwa dan bentuk gambaran dalaman.

3: Tabiat Akhlak
Secara sahih akhlak ia boleh menerima perubahan seperti yang dinyatakan oelh Imam Ghazali di mana beliau menolak pendapat ahli falsafah Yunani yang menyatakan bahawa akhlak tidak menerima perubahan bererti sesorang yang jahat tidak mampu menjadi baik sebab akhlak tidak boleh menerima perubahan mengikut pemikiran mereka.
Tetapi Imam Ghazali menyatakan bahawa bintang yang buas pun boleh menjadi jinak bagai mana pulak akhlak manusia lebih lagi boleh berubah ,sebab itu Imam Ghazali membincangkan bab-bab akhlak di dalam kitabnya ihya.
Sesungguhnya akhlak ini merupakan lambang kebersihan seseorang, displin dan jati diri.
4:Kepentingan Akhlak Dalam Bekerja
Akhlak mempunyai peranan yang besar di dalam menjadika seeorang bekerja itu dengan sempurna, beramanah dan melayakan dia menjadikan khalifah dimuka bumi ini. Akhlak dapat mengubah seorang pekerja yang malas menjadi rajin, pembohong kepada berlaku jujur, dan boleh membentuk suasan kerja yang sihat dan penyanyang.
Apabila akhlak diterapkan dan dijadikan sebagai pengukur nilai kepada seseorang, akan berlaku perubahan dari segenap sudut. Sesungguhnya sesebuah bangsa menjadi kuat dengan akhlak,apabila akhlak itu hilang, maka bangsa itu menjadi lemah. Sesungguhnya akhlak mampu membentuk bangsa yang kuat dan cemerlang. Bukan padatnya penduduk menyempitkan negara tetapi akhlak penduduknya.

5: Akhlak-Akhlak Pekerjaan.
Di sini kita sebutkan 5 sifat akhlak di dalam pekerjaan.
1: Bersih
2: Istiqamah
3:Bekerjasama
4: Amanah
5: kasihsayang

Pertama: Bersih
Bersih bererti seseorang pekerja itu mengamalkan konsep kerja secara bersih dengan bekerja di tempat yang halal dan tidak bekerja di tempat yang haram.

Bekerja mengikut undang-undang disediakan,tidak melanggar undang-undang seperti bekerja tanpa lessen.
Kedua: Istiqamahi
Istiqamah mungkin bererti berterusan dalam pekerjaan dan menunaikan maslahah-maslahah kerja dengan ketaatan dan berbincang dan jujur. Perkerja dan majikan saling berusaha untu maju dalam sebuah syarikat.
Ketiga : Bekerjasama.
Bekerjasama di dalam mewujudkan kerja dengan satu pasukan. Ini semua menuntut kepada ukhuwah,penghormatan di dalam menjayakan sesuatu kerja.
Keempat: Amanah:
Amanah ini adalah sesuatu sifat yang berpegang kepada janji ,tidak memungkiri janji. Seperti tidak menyebarkan rahsia kerja,tidak mengambil kesempatan,tidak menggunakan wasilah yang salah.
Kelima: Sayang
Kasih sayang iaitu kecenderungan di dalam bekerja untuk merealisasikan sifat saling mengasihani di dalam bekerja,melakukan kebaikan dan keringan kepada bekerja dan mengutmakan maaslahah kerja.
Cinta kepada kerja ini meyebabkan perkerja tidak ponteng kerja melainkan darurat , ini menyebabkan kerjaya akan bertambah maju.
Mudah-mudahan risalah ringkas ini dapat memberi menfaat kepada pembaca dan member keberkatan kepada semua.( Tajuk ini disampaikan di pejabat syarikat Sekuriti,Damansara)
Fauwaz Fadzil Noor

Monday 29 March 2010

Kefahaman dan Beramal

Tatkala membaca ayat al Quraan di dalam surah Jumaat yang bermaksud
“ Mereka yang diberikan taurah kemudian tidak meramal dengannya seperti keldai yang membawa kitab kitab.
Ayat ini dihuraikan oelh Syed Qutub di dalam kitab tafsirnya, mengenai masalah yang besar itu kefahaman dan beramal.
Saya merasakan permasalahan kefahaman dan beramal inilah yang perlu di ambil berat oleh umat Islam agar umat kita tidak menjadi yang berilmu tetapi beramal atau beramal tanpa ilmu.
Ayat ini menunjukkan kepada menghimpunkan kitab sahaja tidak saja kalau tidak difahami kemudian diamalkan. Sesungguhnya amalan yang sempurna hasil daripada kefahaman yang sempurna.
Ini menunjukkan juga bahawa kalau kita mempunyai sekolah yang banyak atau tempat-tempat pengajian yang banyak tetapi tidak bermatlamatkan untuk belajar untuk faham dan beramal maka kita menjadi seperti orang yang memperbanyakkan keldai sahaja.
Kefahaman ini diperolehi apabila belajar dengan betul dan berfikir dengan baik maka hasil fehaman yang baik kita mampu melakukan sesuatu kerja dengan sempurna. Sesungguhnya bayang-bayang tidak dapat dibetulkan melainkan kita betulkan akal sesorang itu.
Kita sebagai umat paksi kepada dunia ini, perlu membuat tindakan segera dan perubahan terhadap pemikiran dan system-sistem yang lemah yang berhajat kepada tindakan berhikmah agar kita dapat mengejar tamadun lain.
Kita perlu memahami dunia ini dengan baik,apa keperluan semasa agar kita tidak asing daripada penduduknya, kita perlu mengenal akhirat agar kita tidak menjadi golongan yang rugi pada hari kiamat,
. Kita amat berhajat kepada manhaj yang jelas agar dapat umat Islam mencapai satau kejayaan yang cemerlang dan membina tamadun yang beriman dan maju. Manhaj ini perlu dikaji oleh cendiakawan yang ikhlas untuk Islam agar dapat manhaj yang syumul dan seimbang bagi memandu umat kemercu kejayaan.
Jenerasi muda perlu dibina kefahaman yang sohih agar mereka dapat membangun negara kita dengan agama. Sesungguhnya Al quran sentiasa membawa kita kepada kepada jalan yang terbaik. Justeru itu kita perlu mendalami alquran, maqasid di dalam Al Quran bagi memboleh kita kembali menjadi satu umat yang dihormati dan digeruni. Tidak ada cara yang lain melainkan kita mampu berinteraksi baik dengan Al Quran dalam sudut kefahaman dan beramal.

Tuesday 16 March 2010

Ilmu

Semalam aku menyampaikan pengajian di masjid Usamah di wangsa maju. Tajuk berkenaan dengan keutamaan ilmu ke atas amal. Di dalam pengajian aku membahaskan tentang ilmu dan pembahagian ilmu.

Ilmu adalah merupakan imam kepada amal. Ilmu menjadikan kita mengenal hak dan batil, halal dan haram. Sebab itu Islam mewajipkan kita mempelajari ilmu samada lelaki atau perempuan. Cuma di sini kita ingin menyebutkan pembahagian ilmu kepada fardu dan fardu terbahagi kepada dua iaitu fardu ain dan fardu kifayah, ilmu juga terbahagi kepada sunah,harus,makruh dan haram.
Kita sebutkan dahulu ilmu-ilmu fardu ain yang wajip dipelajari oleh setiap orang muslim yang mukallaf.

Pertama: ilmu yang berkaitan dengan akidah, wajip bagi setiap orang mempelajari akidah sehinggakan iman menjadi kuat, cukuplaah dia mempelajari buku2 akidah yang simple yang terikat dengan Al quran, tidak perlu dia mendalami ilmu2 kalam yang hanya sesuai dengan golongan ulama, orang2 awam cukup dengan belajar akidah daripada yang simple yang diikatkan dengan Al quran, seperti buku kecil Imam qaradawi bertajuk wujud nya Allah dan Tauhid, tetapi tidak lah wajip dia mengetahui istilah tauhid rububiyah atau uluhiyah dan sebagainya itu adalah istilah sahaja, yang paling dia berimaN dengan Allah dengan keesaanNya dan segala sifat yang ada di dalam Al quraan dan hadis2 yang sohih

Kedua: mempelajari ilmu 2 fekah seperti bersuci,solat ,puasa dan sebagainya dengan kadar melepaskan dia daripada tanggungjawab ibadat tersebut. Di sana juga perkara yang menjadi fardu ain ke atas seseorang tetapi tidak menjadi wajib kepada orang lain ,seperti seorang dokor,dia wajip mempelajari hukum2 yang berkaitan dnegan adab2 pengamal perubatan dimana orang lain tidak wajip, begitu uga dengan peniaga, dia wajip mempelajari hukum jual beli, riba dan sebagainya di mana individu bukan peniaga tidak wajib mempelajari begitulah seterusnya.

Ketiga: ilmu akhlak dan tasauf, ini wajib dipelajarioelh semua orang muslim untuk mencuci hati daripada penyakit2 hati seperti riak,sombong, ujub dan sebagainya, kalau dia tidak mempelajarinya maka hukumnya adalah berdosa, kerana penyakit2 seperti selalu menimpa orang awam ,dengan itu ilmu ini wajib dipelajari untuk mengajar kita ilmu penyuci hati dan akhlak yang mulia.

Manakala fardu kifayah pula, ilmu yang berkaitan dengan kepakaran seperti ilmu usul fikh,ilum hadis,tafsir dan seumpama denganya kerana ilmu ini berkaitan dengan umat bukan dengan individu,jadi perlu ada sebahagian golongan sanggup untuk mempelajari ilmu-ilmu ini apatah seseorang yang ada minat dan kemampuan.
Begitu juga ilmu dunia yang menjadi punca kekuatan umat Islam ia meruupakan fardu kifayah untuk dipelajari oleh umat islam bagi membangunkan umat, sekiranya ilmu2 fardu kifayah ini tidak diceburi oleh sebahagian golongan maka keseluruhan umat islam berdosa.
Insyallah selepas ini kita akan bincang lebih lanjut(dah tak larat tulis)

Friday 5 March 2010

Pengalaman

Sudah 2 minggu aku berada di Malaysia, suasana yang baru apabila pulang terus dari mesir. Di sini suasana orang bekerja mencari rezeki,berlainan suasana di Mesir suasana belajar. Kita boleh belajar dari pagi sampai malam. Seronok suasana ilmu di Mesir.
Disamping pada waktu malam kita boleh berbakti kepada adik2 untuk kita ajarkan kepada mereka yang dahagakan ilmu. Suasana dimesir menyeronokkan sebab kita duduk dengan student,kita boleh ngajar 2 hingga jam diselangi dengan hiwar dan munaqasyah. Di sini saya dah mula mengajar di masjid Alhamdulillah.
Tempoh yang singkat sekitar 30 hingga 40 minit berhajat kepada pengfokusan tajuk dan isi yang penting agar ceramah dapat disampaikan dengan baik. Di sini kita perlu mempelajari budaya pemikiran orang Malaysia,kebanyakkannya pekerja dan orang2 tua,kita perlu mengetahui apa yang kita perlu cakap.agar penyampaian kita mempunyai faedah dan berkesan. Masa pun kita kena punctual,tak boleh lewat sebab bila azan insyak kuliah dihentikan,kalau disambung pun mungkin 10 minit sahaja.

Aku sekarang cuba memahami suasana Malaysia dengan mengambil pengalaman daripada orang yang lebih senior daripada aku. Suasana begini berhajat ke[ada pergaulan dengan masyarakat pelbagai lapisan agar kita tahu apa yan gpatut kita cakap dan lontarkan.

Sekarang aku seronok di Malaysia,sebab aku berpeluang mengajar fikh aulawiyat di masjid usamah di wangsa maju,buku Imamku, sebulan 2 kali aku mengajar di situ,minggu pertama hari jumaat dan minggu ketiga hari selasa. Aku ingin menjadikan masjid usamah sebagai tempat permulaan kefahaman wasatiyah aku berimana dengannya.

Masyarakat diwangsa maju orang berpendidikan,jadi perlu kepada penerangan yang sesuai dengan mereka, jadi aku rasa buku ini sesuai dengan mereka, aku harap aku dapat memberi sumbangan kepada Islam dan kepada Imam Yusuf Al qaradawi dengan mengenengahkan pemikiran2 beliau kepada masyarakat Malaysia.

Aku mempunyai cita-cita untuk mengembalikan masyarakat Malaysia kepada Suasana ilmu tidak taasub,suka kepada ilmu,tidak banyak bergaduh,sebaliknya berbincang dan berdialog, mengajak kepada aliran wasatiyah, aku ingin berkhidmat kepada masyarakat umumya dan kepada pelajar-pelajar yang cintakan ilmu Islam secara khusus. Aku bercita -citaingin memberi perkhidmatan percuma kepada pelajar2 yang ingin mendalami buku2 turath dan pemikiran Imam Qaradawi sekadar yang termampu.

Aku ingin mewujudkan budaya munaqasyah dan bertanya dikalangan pelajar. Dalam masa aku juga perlu berterusan mendalami ilmu2 Islam dan Ilmu2 semasa agara penambahan ilmu berterusan dan tidak ketinggalan dari sudut tuntutan kehidupan.

Kepada adik2 di mesir, dalami ilmu dengan mendalam dan luaskan pembacaan, umat disini berhajat kepada ilmu yang sohih pemikiran yang membangunkan umat bukan ceramag semata-mata, perlu kita sebagai pelajar ilmu dan penyampai ilmu berterusan dalam menuntut ilmu dan pembacaan,gunakan masa kosong untuk membaca, jangan jadukan cuti atau apabila kita dah bekerja sebagai alasan untuk kita tidak membaca, peruntukkan lah waktu membaca walau 30 minit, kita mesti membaca dan membaca,itu adalah gaya hidup orang azhari, tidak ada halangan bagi membaca melainkan mati atau tidur. Bawalah buku dimana berada.
Sekian dulu coretan buat pagi ini(Malaysia). Untuk adik2 wasatiyah azhar dan perubatan, gandakan usaha supaya menjadi contoh kepada orang lain dalam belajar dan membaca, mudahan kita boleh markaz wasatiyah di sini. Insyaallah. Sekian dulu. Salam kasih.
Fauwaz Fadzil Noor

Tuesday 23 February 2010

Ketibaan

Alhamdulillah ,ketibaaaku di Malaysia disambut oleh keluarga,amat seronok apabila bertemu keluarga,bergurau senda dan makan2.

Tapi ketika perjalanan pulang,satu preristiwa yang aku tak pernak sangka ialah,ramai adik2 dan sahabat2 menghantar pulang aku kat airpot. Aku ni bukan pemimpin atau ulama,hanyalah student biasa, aku duk fikir klu org hantar aku ni mungkin 5 6 orangg saja . sebab kewujudan dan ketiadaan aku sama saja tidak memberi kesan pada orang.

Tapi,tiba2 ramai adik2 datang ke airport untuk hantar aku dan isteri pulang,akhawat pun datang. Aku ni rasa seih dan terharu,ada juga orang sayang kat aku. Peristiwa ini menambah kepiluan aku ketika pulang ke Malaysia. Teringat wajah sahabat2 adik wasatiyah dan adik2 yang rapat dgn aku.

Ada yang bagi hadiah,tak terlintas nak dapat hadiah, betapa trharu. 9 tahun di sana meninggalkan seribu kenangan indah dan pahit, dan aku mengecapi nikmt yang indah pada penghujung aku d mesir dengan iaitu dapat merasai kasih sayang guru2ku,sahbat2ku dan adik2ku.

Masa diairport suasana begitu emosi,jarang sanagt aku nangis dan terbit air mata, air mata aku mula mengalir bila aku dakap isra, dia menangis,aku pun mula menangis, bila kat capok kami berua mengalirkan air mata, masa kat rahman lagi aku sedih sebab dia menangis, dekat ambe aku nangis sebab aku rasa dia sebak, berat aku melangkah masuk,semua orangaku peluk, kepada akhawat hanya ukirkan senyuman dan terima kasih kepada di atas kasih sayang mereka terhadap aku, ada yang tulis kisah aku dlam blog, ada yang anggap aku sebagai ayah, yang mana salah seorang mereka menganggap aku adalah org yang paling dia rapat selepas ibu dia, bagi aku satu penghargaan yang besar kepada insane yang tidak banyak menyumbang kepada mereka, sumbangan terlalu sedikit,tetapi penghargaaan itu terlalu tinnggi.

Firdau tulis surat kepada aku, surat yang begitu bermakna, tak sangka dia pandai meluahkan perasaan, muhsn pun tulis dalam blog, jadi nikmat kasih sayang ini aku rasa begitu istimewa sebab au pulang dengan tidak permusuhan dngan siapa2, mkkk pun majlis perpisahan, ini satu tanda mahabbah di antara kita semua.

Aku sayang kepada guru-guru,sahabt2 dan adik2ku. Aku inginkan hubungan ini beterusan. Biarlah sampai keakhir hayat. Hubungan akhuwah dan ilmu amat memberi kesan kepada kita sebab ia tidak mempunyaoi kepentingan duniawi. Siapalah aku untuk dijadikan bahan kepentingan kerana bukan pemimpin,bukanya,pegawai,bukan orang kaya,bukan ahli koperat atau pembesar.

Aku hanya lah student biasa,bukan lah cemerlang tapi taklah bodoh sangat, seperti seorang ulama yang menceritakan dirinya dengan menyatakan dia tidaklah cerdik sgt tetapi tak bodoh sangat.


Maka aku rasai ,nikmat ilmu dan ukhuwat adalah asas kepada persahabatn .aku pun tak mau sedih berpanjangan, tapi kadang ia tak dapat dibendung.mungkin inilah tulisan terakhir mengenai kehidupan di mesir, selepas akan kembali kepada perbahasan ilmi.

Kehidupan mesti diteruskan,jangan terlalu lama bersedih merugikan,cekallkan diri dan terus belajar tanpa ada jemu. Minta maaf keada adik2,tak mampu nak bagi hadiah kepada semua org tanda ingatan,tetapi doa dan kasih sayang saja yang mampu aku beri.

Aku mengharapkan adik2 medic dan syaraiah pergilah ngaji kat dr Yusri pada hari sabtu untuk mengubat rohani di masjid azhar.

Wahai adik2 ku.belajarlah rajin, jangan malas dan lemah daalama menuntu ilmu, kerana kamu semua memenatkan diri pada waktu muda ketika belajar kamu akan rasa seronok ketika waktu tua.

Kepada sahabat2 dan adik2 wasatiyah, doakan selalu kepada aku,insyallah kita akan betemu dimalysia. Mari kita bekerjasama perkara yang memberi faedah kepada umat islam.
Akhir kata ini nombor handphone aku kat Malaysia,contact2 aku bila adik2 balik Malaysia. 016 2635622.

Salam rindu dan kasih pada semua, maafkan segala kesilapan aku yang telah dilakukankat mesir. Wasslam(minta maaf, gambar akan disiarkan difacebook,entah bila )

Fauwaz Fadzil noor

Friday 19 February 2010

Kepulangan

Kepulangan
Pada hari ini,aku merasa sayu sangat, dalam beberapa jam saja aku akan berangkat pulang kemalaysia,
Kepada guru-guru,rakan-rakan,adik-adik dan kekasih kekasihku, terima kasih di atas segalanya, mohon maaf dipinta. Kepada mereka yang memberi hadiah kepada dirku, aku ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada mereka.
Kepada adik2 wasatiyah, teruskan perjuangan, jangan patah semangat,doakan aku dan isteri selamat dan berjaya dimalaysia. Aku tidak akan lupakan kamu sekalian. Kenangan aku bersama kamu semua adalah sangat indah. Aku sayang pada kamu semua.
Fauwaz Fadzil Noor.

Wednesday 10 February 2010

Kepulangan Yang Hampir(9)

Minggu ini aku melalui detik yang menggembirakan dan mengharukan. Iaitu yang pertama isteri telah berjaya menamatkan pengajiannya dan menerima penghargaan daripada persatuan perubatan pada hari ahad lepas.
Aku seronok pergi melihat isteri aku menerima cenderamata dan meliaht persembahan adik2, tak puas tengok persembahan adik2 macam aku nak lompat atas pentas saja nak menyanyi sekali he2. Seronok tengok faizal,shuaib shamirul, apest dan ayip, begitu mengasyikkan. Sampai aku tengok capok menyanyi sama-sama kat bawah pentas. Sungguh seronok itu.
Aku merasa seronok Aniah berjaya juga habis belajar hamper 6 tahun lebih kat sini,tak sangka dia tamat sebab masa datang baru dia tahun satu,muda sangat sekarang dah dewasa. Bagi aku (pendapat peribadi) dia adalah isteri yang baik dan melaksanakan tangungjawab dengan baik, baik terhadap ibuku,keluargaku dan sahabat2 ku. Walaupun aku muda daripadanya he2(melawak ja, tua 3 tahun daripadanya) tetapi dia matang menguruskan ruamahtangga. Azura(Aniah) tanpa mu pincang dan punahlah hidupku.
Aniah ada sinar dimatamu
Lembut hati mekarnya sayang.
Aniah lembutmu ku terbayang
Tanpa mu di sisi rindu…….
Kah2, sedap tak lagu ni he2. Apapun kenangan aku bersama niah merupakan kenangan abadi, 6 tahun bersama pelbagai cerita dan pengalaman dikutip dan diperolehi. Terima kasih menjadi isteri yang baik kepadaku.
Kemudian semalam,dua peristiwa yang mengharukan, pertama adik2 aku medic,rahman,capok,bai hafzi,juan dan farhan, telah membuat kejutan menyambut harijadiku dengan membawa kek dan makanan kerumah, aku tak pernah sangka ada juga adik2 yang plan nak sambut harijadiku. Sebab sebelum kawin, aku ni tak pernah sambut harijadi aku dengan kek, tak terbiasa sebab aku bukanlah jenis yang mengambil berat tentang harijadi seperti lelaki lain, lepas kawin barulah isteri aku buat sambut harijadi aku berdua.. Tetapi adik2 medic membuat kejutan dalam sejarah hidup aku, aku terasa disayangi he2 sejak nak balik ni,he2, terima kasih adik2 kerana menyayangi aku. Kenangan yang indah.
Malam semalam pula , aku pergi ke kelas wasatiyah kedah, tiba2 ketika aku bercakap ,hasanah-seorang pelajar dan adik yang baik meminta izin nak buat iklan apa tah, rupanya dia buat dadih nak sambut harijadi aku malam tu. Siap tulis selamat hari atas dadih ,besar pula, teringat dadih kak ca aku.
Aku terharu kerana adik2 wasatiyah kedah buat sambutan harijadi terhadap aku, aku saying adik2 wasatiyah kedah,kerana merupakan harapan aku untuk membuat perubahan pemikiran,mereka begitu komitment,member sokongan kepada aku terhadap madrasah yang dibina bersama. Banyak kenangan bersama mereka. Kalaulah kerana tidak jauh tinggal,mungkin hubungan akan lebih rapat dan perjalan majlis lebih kerap. Dalam madrasah wasatiyah, kita ada firdaus,seorang yang mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai pengetahuan dalam bahasa arab dengan baik, merupakan pengganti aku dalam menguruskan wasatiyah untuk membantu mkkk dalam mengembangkan thaqafah.
Kita ada muhsin dan hadi,merupakan orang kuat2 wasatiyah yang memberikan sokongan padu terhadap perjalanan pengajian. Mereka ada di antara sebaik baik pembantu aku.mereka mempunyai pemikiran yang baik dan bernas yang boleh aku ambil faedah daripada aku.
Akhawat pula,kita ada hasanah, mempunyai daya penyampaian yang amat mengkagumkan,mempunyai pemikiran yang baik, intan pula seorang yang petah bercakap dan berani menyampaikan hujah. Kita juga ada asma yang merupakan orang kuat wasatiyah dan mempunyai idea yang baik. Begitu juga adik2 baru yang baru masuk semuanya mempunyai pemikiran yang baik seperti adam,faris,fazren,atiyah,aina,aisyah dan lain2.
Aku sangat merindui suasana sebegini, suasana ilmiah dan kekeluargaan,wasyatiyah kedah dan perubatan adalah amat istimewa bagi ku.
Aku mengharapkan sahabat2 dan adik2 ku meneruskan madrasah ini dan mendalami pemikiran-pemikiran tokoh wasatiyah Islam terutama pemikiran Imam Qaradawi.
Maafkan aku,wahai semua adik2ku terhadap kesilapan atau kekasaran atau kata2 yang tidak elok yang keluar daripada aku. Aku menyayangi kalian semua dan mengharapkan kasih ini dapat mendekatkan diriku kepada Allah.
Teruskan perjuangan adik2 semua. Salam dan terima kasih.
Fauwaz Fadzil Noor

Wednesday 3 February 2010

Kepulangan Yang hampir(8)

Pada petang tadi lebih kurang jam 3 petang, aku bersam team kesanyangan aku al fawwaz fc telah berlawan dengan musuh ketat(bola saja) wa’dulhak perlawan terakhir bagi team aku untuk liga kaherah.alhamdulillah team aku menang 2-1, aku dan apest berjaya menjaringkan goal untuk pasukan aku, aku bermain penuh emosi pada hari ni kerana perlawanan ini adalah perlawanan terakhir aku di mesir bersama kelab kesanyangan aku af fawwaz fc.

Aku tidak sangka langsung untuk jarring gol pada hari ini, tetapi Alhamdulillah rezeki Allah bagi hari ni, aku merembat dgn kencangnya disebelah kiri goal terasa macam beckham(ayat perasan). Hari ini Aniah dan kawan2 dia ikut tgk sekali perlawanan terakhir aku, seronok bila ada isteri tgk he2.

Nak cerita bagi, sebelum team ini tertubuh,waruk dan paan datang rumah aku binacang pasal bola ni, nak tanya sam pasai nama team, aku cadang nama nuzhah. Lepas tu aku ingat depa setuju, tgk2 bila iklan nama team Al fawwaz, aik.. aku pun tak tau sebb apa diaorang nama aku.

Jadi team kami terbentuk daripada pemain-pemain seperti waruk(coach,) paan, israk, nipah,asyraf,farid,haikal,apest,afiq(aslam keluar),(rahman tak pernah main he2) kader,pikai dan aku(al faqir). Pasukan ni dah lama bermain bersama lebih kurang 4 tahun, mempunyai persefahaman yang baik di antara pemain-pemain. Bermain dengan penuh bersemangat, pada tahun lepas kami hanya memenangi 1perlawanan seri tak silap 3 dan kalah 4.

Tahun ni alhamdulilah,kami menang lima kalah 4,peningkatan yang amat membanggakan, kami punya pemain-pemain yang berkaliber,waruk pemain berskill dan creative seorang yang bersungguh dalam permainan rasa hebat beraksi bersama dia, paan penjaring utama pasukan seorang pemain berbisa bjak menjaringkan gol berjaya menghasilkan 10 gol, hebat gila, isra seorang pemain yang bertenaga,mempunyai skill ,jarang tgk dia penat,nipah pertahan yang begitu mantap, laju nak mampus, menyakat bola dan pemain tinggi lampai,acap pula pertahanan yang hebat,tenang dan bijak membaca bola.
Farid dan haikal goal keeper yanghebat berani dan tangkas. Apest pemain yang laju dan member sumbangan yang amat bermakna kepada pasukan, menjaringkan gol kemenagan untuk pasukan, kagum aku melihat dia.afiq pemain hebat,begitu canti apabila menghantar bola mcm beckham, aslam pemain yg hebat, tapi musuh baik aku telah membelinya he2, taka pa aslam anta tetap hebat.

Rahman pula tak pernah turun main,apa2 pun dia telah menyumbang untuk mengutip bola diluar padang,,penat tu, he2, kader penyerang yang tajam bijak mencari peluang untuk menharingkan goal,pikai pula peman yang berskill,bujak menghantar bola kepada penyerang. Dan aku ni hanya pemain mencukupkan padang saja, nasib baiklah coach bagi main juga.
Tahun lepas kami buat jamuan makan untuk meraikan pasukan al fawwaz di arma, makan makanan sedap2, best gila. Kalah pun kami buat sambutan keran semangat ukhuwah. Tahun ni tak sempat kut.
Tapi apa yangseronok sekali,pasukan bagaikan ahli bekerjasama untuk menang dan berjaya,sentiasa bekerjasama dalam memenangkan pasukan. Pasukann yang tidak mengasari lawan, pebh beradab bermain. Sehingga aku banyak di cantas ketika bermain refree tak bagi free kick, terutama ketika aku kami berlawan dengan wakdulhak,kerap aku jatuh akhirnya aku kena kad kuning he2(betul ayat ni waruk).
Aku ni dah tua lah kira, stamina dah berkurang, tapi semangat tu ada lagi, aku nak main lagi untuk team ni, tapi dah kena balik, aku harap team ini akan berterusan meneruskan perjuangan ini untuk lebih cemerlang.
Terlalu banyak kenangan yang indah ketika mesir, nikmat ukhuwat rasai amata bernilai yang aku sukar temui sebelum ini. Jadi team al fawwaz ini adalah di antara kenangan terindah aku di Mesir.

Kepada rakan2 pasukan, hamba ini meminta maaf kalau ada tersilap dan terkurang. Salam istimewa untuk team al fawaaz.

Fauwaz Fadzil Noor

Friday 29 January 2010

Kepulangan Yang Hampir(7)

Akhirnya terbungkus juga kitab-kitabku yang tiap-tiap hari aku menatapi dengan seronok,tetapi pada hari jumaat tadi, aku ,isteri dan adik-adik yang disayanyangi telah pun ,mengosongkan hamper seluruh kitab yang ada di atas rak-rak sedih dan pilu.
Sunyi rasanya tak nampak warna kitab-kitab yang cantik, yang lebih terharunya, aku melihat adik-adikku daripada lelaki dan perempuan bertungkus lumus membantu aku membungkus kitab-kitab yang aku simpan selama 9 tahun di sini. Tidak ada bahasa yang dapat aku ungkapkan melainkan dengan mengharapkan Allah membalas kepada mereka segala pahala.
Mereka ikhlas dalam memberi pertolongan, tak ada rungutan dan aku merasakn mereka enjoy ketika bersama aku dan Aniah. Seperti sebuah keluarga yang bersiap untuk berpindah. Sambil tengok cerita-cerita P.ramlee tetapi kerja tetap berjalan. Aku merasa sayu melihat adik-adik begitu sungguh untuk menolong, aku malu untuk meminta pertolongan kepada mereka terutama adik-adik perempuan, tetapi mereka bersungguh-sungguh ingin menolong kami maka kami pun menadah tapak tangan.
Tapi inilah aku rasakan, kalau tak ada orang tolong aku sakit lagilah pinggang aku ni, tadi pun dah rasa pinggang dah tak sedap sebab angkat kitab berat berat.
Aku bersama hafzi,damak dan capok mulakan kerja dari pukul 3 ,akhawatpula farhana dan balqis datang tolong Aniah pada pukul tiga juga, gerakan kerja perlahan dulu sebab ada 7 orang sahaja sebab nak bungkus kitab, kemudian lepas asar datang adik-adik aku yang setia dan ringan tulang, rahman, bai,ramisah,liana,natrah dan madihah maka gerak kerja bertambah lancar.
Bayangkanlah dikalangan mereka ini adalah pimpinan besar persatuan perubatan di mesir sudi nak bertungkus lumus rumah hamba yang lemah ini. Ada timbalan presiden,ada bendahari, dan exco-exco.
Kira mereka ni tawaduk lah sudi tolong aku ni .maka gerak kerja ini berlanjutan sampailah pukul 12.30 malam diselangi dengan makan ,solat dan sembang-sembang. Aku ingat ka 3 jam ja buat kerja ni he2, tapi dekat 7jam.
Maka di sini, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik aku yang bertungkus lumus menjayakan projek ini, sungguh indah malam ini sebab suasana mahabbah menjelma ketika bekerja bersama. Aku mendoakan mereka diberkati oleh Allah Taala dan mendapat segala rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Mudahan nanti di Malaysia mereka sudi pula datang untuk membuka buku-buku yang ada dalam kotak itu pula he2( melawak ja).
Al Faqir Ila Allah
Fauwaz Fadzil Noor

Golongan Minoriti Islam

Saya diminta oleh seseorang pembaca blog untuk menulis golongon minority bukan Islam di dalam negara Islam yang ditulis oleh dr Qaradawi di dalam kitabnya Addin wassiayah.
Dengan nama Allah ,saya menulis:
Dalam bab kelima, Imam membicarakan tentang syubhat syubhat yang ditimbulkan oleh golongan pembaharuan ala barat dan orientalis terhadap Islam bahawa negara menzalimi golongan minority bukan Islam khususnya kepada kristian berdasarkan kepada tabiat Islam itu sendiri. Ia berlaku kepada beberapa perkara:
1- Islam melabelkan orang –orang bukan Islam sebagai ahli zimmah dan meletakan mereka ketaraf yang rendah didalam masyarakat.
2- Mewajipkan mereka membayar jizyah(cukai)
3- Mengenakan undang undang Islam terhadap mereka di mana mereka tidak berimanpun terhadap undang undang tersebut.
4- Menghalang mereka untuk jawatan-jawatan yang penting di dalam negara.

Imam menjawab terhadap tuduhan yang pertama dengan berkata dan saya huraikan secara ringkas:
Zimmah bermaksud jaminan dan perjanjian iaitu bererti mereka golongon ahli zimmah berada di bawah jaminan Allah,Rasul dan jamaah Islam. Tidak boleh secara syarak orang Islammembatalkan perjanjian tersebut dimana perjanjian tersebut menjaga segala hak-hak golongan bukan Islam.
Sekiranya golongan ahli zimmah merasa tidak gembira dengan gelaran ahli zimmah tidak menjadi masalah dilabelkan istilah yang mereka boleh terima seperti penduduk negara ataupun dinamakan rakyat.
Jadi kesimpulannya tidak timbul masalah penghinaan terhadap istilah ahli zimmah bahkan ia lebih kepada penghormatan.
- Kemudian Imam menjawab persoalan kedua iaitu masalah jizyah atau cukaia dikenakan kepada golongan bukan Islam.

Imam menyatakan jizyah yang dikenakan kepada golong bukan Islam itu adalah bersifat pembalasan iaitu menjaga hak-hak dan dan menpertahankan mereka daripada sebarang kekacauan. Begitu juga mereka tidak diwajipkan berjihad syarie . Bebaliknya sekiranya mereka turun berjihad iaitu mereka turun berperang menjadi askar untuk membela negara maka gugur jizyah daripada mereka.
Imam berkata lagi, sekarang ini jizyah boleh digugurkan kepada minority bukan islam kerana mereka telah menyertai kursus tentera yang diwajipkan kepada mereka.( ini merujuk kepada negara-negara arab atau seumpama dengannya.
- Kemudian Imam menjawab syubhat ynag ketiga mengenai golongan minority ini diwajibkan berhukum dengan hukum-hukum agama sedangkan mereka tidak beriman pun.

Imam menjawab: Hukum-hukum agama tidak pernah sekalipun diwajipkan kepada golongan bukan Islam,mereka tidak diwajipkan solat,puasa, zakat haji dan seumpamanya, begitu juga dengan perundangan rumah tangga,mereka dbiarkan berhukum dengan undang-undang mereka.
Dan sejarah telah mencatatkan bahawa golongan kristian mempunyai mahkamah mereka sendiri dizaman pemerintahan Islam dulu.
Adapun undang-undang civil dan jenayah mereka sama sahaja disisi undang Islam di dalam pemerintahan kerana menyama ratakan kedudukan rakyat di dalam negara.
Dan undang-undang selalu bersama majority sepertimana di dalam demokrasi dengan syarat tidak ada unsur kezaliman di sana.
Sambil memperingatkan bahawa sebahagian undang jenayah seperti hukuman minum arak tidak dikenakan kepada golongan bukan Islam kerana mereka beriktikad halal.
Begitu juga disana terhadap khilaf dikalangan ualam mengenai perlaksanaan hudud terhadap golonagn bukan Islam, dan Imam cenderung kepada mengambil pendapat yang paling ringan atau lebih luas bererti tidak tidak mengenakan hudud kepada mereka dan serahkan kepada untuk mengenakan hukuman.
-kemudian Imam menjawab persoalan pengharaman golongan bukan Islam di dalam jawatan negara.
Beliau menerangkan bahawa jawatan ini mempunyai pelbagai peringkat:
- Jawatan yang bersifat agama seperti menjadi Imam solat,ini memang hanya disandang oleh orang orang Islam kerana tabiat jawatan tersebut.
- Jawatan-jawatan yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam seperti zakat dan haji,ini dikhususkan kepada orang islam melainkan di sana terdapat pendapat ulama yang membolehkan orang bukan Islam bekerja sebagai amil zakat, ini adalah ketinggian toleransi Islam.
-untuk ringkasan, Imam qaradawi tidak menghalang golongan bukan Islam memegang jawatan yang sesuai dengan keadaannya dan berkelayakan seperti menjadi salah seorang pembantu presiden sekiranya penduduk bukan islam ramai seperti yang berlaku di Sudan.
Selain daripada jawatan ketua atau jawatan yang melibatkan agama tidak menjadi masalah untuk golongan Islam memegang jawatan seperti menteri.
Imam menyebutkan terdapat orang Islam di Syiria menteri di sana dan ramai lagi.

Kesimpulannya, Islam adalah agama yang bertoleransi dan reality memberi hak kepada semua manusia. Kepada saudara atau saudari yang meminta tulisan mendapat menfaat daripada terjemahan ini. Untuk mendalami permalahan ini boleh rujuk buku Imam Qaradawi mengenai hak-hak bukan Islam , boleh rujuk buku beliau yang lain iaitu Aqalliyat muslimah yang menghuraikan perkara lebih lanjut.

Tuesday 19 January 2010

Membina SikapToleransi

Kita melihat keadaan yang berlaku di sekeliling kita daripada pertembungan pemikiran, hentam menghentam sesama muslim ia membawa kepada kelemahan umat islam semakin nyata.
Kalau kita tengok golongan salafi moden mereka menghentam aliran ahli kalam dan golongan pengamal adat-adat melayu sampai ketahap melampau. Siapa yang menganut fahaman ahli kalam dianggap salah, tak betul, kita jadi jadi salafi. Siapa buat talqin bidaah sesat. Begitulah seterusnya. Bagi setengah mereka kalau akidah kita bersih baru Islam boleh memerintah.
Ada setengah pergi jumpa dr wahbah zuhaili Tanya pasai tauhid asma wassifat,beliau pun tak tolak. Jadi begitulah keadaan umat islam.Yang anti wahabi pula hentam pun lebih kurang sama, kata golongan wahabi ni mujassim,tak betul dan sebagainya.jadi berpecah belah umat Islam dengan perkara-perkara istilah tersendiri, sedang semuanya menyatakan Allah itu satu,tidak berjisim, tidak sama dengan makhluk.
Di sini ini kita mengajak kepada semua aliran pemikiran membina satu kaedah musyhtarak(titik pertemuan) yang memboleh kita sentiasa membentuk hala tuju yang sama, membentuk hubungan yang saling lengkap melengkapi bukannya hubungan yang berlawanan. Kita adalah umat islam ,umat yang satu,mempunyai Tuhan yang satu,Nabi yang satu,qiblat yang satu, Quran yang satu, Sunnah yang satu. Perlu kita selesaikan perkara sesat menyesatkan ,kafir mengkafirkan, membina akidah yang berbentuk tasauf yang menggabungkan akal dan hati. Akidah yang melembutkan hati, akidah yang cantik bersandarkan Al Quran , Sunnah dan kefahaman salafuna soleh tanpa menafikan kefahaman khalaf yang banyak membantu pemikiran.
Perlu kita membina toleransi sesama kita, siapa yang minat salaf masuk lah salaf,siapa yang minat khalaf masuklah khalaf walapun pada hakikatnya pada pendapat saya kedua-dua aliran lengkap melengkapi Cuma kedua-dua aliran ini perlu ada tajdid didalam istilah dan juga konsep penyampian, ini terbukti kerana kedua-dua aliran telahpun awal membersihkan Allah daripada segala persamaan makhluk, Cuma cara pendekatan yang berlainan.
Marilah kita beramal dengan kata ulama kita di dalam jauharah tauhid
وكل نص أوهم تشبيها
أوله أو فوضه ورم تنزيها
Terjemahan: Setiap nas yang menampakkan sifat-sifat mutasyabihat(seperti tangan)
Maka takwilkanya atau tafwid(serahkan pada Tuhan dengan beriman dengan ayat tersebut) dan buangkan segala persamaa dengan makhluk.

Kita berhajat kepada wasatiyah yang mengambil faedah daripada semua kebaikan. Saya menutup tulisan dengan kata-kata Imam saya., Imam Yusuf al Qaradawi:
الانتفاع بأفضل ما في تراثنا الرحب المتنوع: من ضبط الفقهاء ، وتأصيل الأصوليين، وحفظ المحدثين،وعقلانية المتكلمين،
وروحانية المتصوفين،ورواية المؤرخين، ورق الأدباء والشعراء، وتأمل الحكماء، وتجارب العلماء مع العلم بأن هذا التراث
كله غير معصوم فهو قابل للنقد والمراجعة والمناقشة والترجيح والتضعيف، ولكن الأمة في مجموعها لا تجتمع على
الضلالة
Renungi kata-kata Imam ini sebagai pedoman.
Fauwaz Fadzil Noor

Saturday 16 January 2010

Kepulangan Yang Hampir(Part 6)

Di antara nikmat Allah yang terbesar yang dikurniakan kepada ku di mesir ialah aku dapat berlajar dan mendekati seorang faqih yang besar, seorang ulama yang berakal tinggi, ilmunya selautan, cara berfikir begitu tinggi, semangat dengan ilmu cukup mengkagumkan, mempunyai karangan buku fikh yang sangat berkualiti, mampu mengeluarkan ijtihad di dalam masalah-masalah semasa.
Beliaulah guruku yang amat aku sanjungi dan sayangi ,beliaulah adalah allamah al-faqih walusuli dr Saadudin Musaad Hilali. Aku mengenali beliau pada tahun penghujung 2005 ketika aku mula masuk darul ifta. Aku kagum cara beliau mendekati pelajar dengan bertanya kepada para pelajarnya, apakah yang patut beliau ajarkan kepada dan bagaimana cara mengajar yang patut sampaikan setelah beliau memberi contoh2 teknik untuk mengajar.
Beliau terlalu istimewa bagiku, beliau mengajak anak2 muridnya membuang taasub kepada mazhab dan mengunakan akal dan untuk memilih pendapat sehinggakan kepada pendapat beliau sendiri. Beliau mengajar kami agar menerima pendapat dengan berdasarkan dalil bukan taqlid.
Beliau terlalu pakar di dalam fikh muqaran dan fikh semasa. Begitu hebat di dalam penyampian. Beliau telah menerima anugerah ilmu daripada negara Kuwait sebanyak lima kali. Jarang ada yang dapat dua kali anugerah tersebut.
Aku mula rapat dengan beliau pada tahun awal 2007 . ini kerana persatuan perubatan nak mengadakan seminar, jadi aku menjadi perantaran di beliau dan persatuan perubatan. Beliau bersetuju untuk menjadi penceramah ketika itu,terima kasih persatuan perubatan yang menjadi sebab aku rapat lagi dengan dr Saad.
Aku merasakan aku dan guruku menjadi rapat sebab aku suka kepada alirannya, mentarjih, tidak taasub, suka kepada taisir(mudah) dalam memberi fatwa. Aku masih ingat bila aku menceritakan kepada beliau tentang kertas kerjaku mengenai talfiq di mana mimilih pendapat yang membolehkan, beliau bersetuju dengan pendapat aku dan gembira. Beliau bertanya kepadaku, berapa banyak orang seperti kamu,( suka kepada tarjih dan tidak taasub) aku pun tak tahu nak jawab macam mana. tapi aku yakin disana ramai di sana suka aliran ini dan pelajar2 malaysia yang hebat2.
Ketika seminar, beliau menyediakan kertas, lalu aku meminta izin kepada beliau untuk terjemahkan. Maka disebabkan masa yang singkat, aku bersama sahabat baik dan macam adik aku, hanipah memulakan kerja menterjemah, aku terjemah dia taip samapi dekat 2 pagi. maka pada hari tu banyak yang siap. Terima kasih hanipah kerna menjadi pembantu penulisan dan penterjemhan aku sepanjang di mesir, dia adalah adik aku yang begitu tekun membantu aku di dalam kerjaya aku ,hamper 5 tahun dia tolong aku.
Maka selepas seminar itu, hubungan aku makin rapat dengan dr Saad,banyak buku beliau aku beli dan banyak jga buku yang beliau hadiahkan kepadaku, di antaranya fikh wanita,Alhamdulillah buku itu aku berjaya terjemahkan. Terima kasih guruku kerana memberi izin terjemah kepadaku.
Aku menghadiri kelas beliau di asyirah Muhammadiyah kira2 dekat dua tahun, dia ajar ihya, mahalli dan bidayatulmujtahid. Dan di darul ifta, sampai sekarang ni aku pergi menghadiri kelasnya walaupun dah pengajian di sana. Tetapi setiap kali aku pergi ke kelasnya, terdapat maklumat baru yang dapat aku kutip daripadanya.
Satu peristiwa yang tak dapat aku lupa,ialah satu ketika sahabat kami di darul ifta meninggal dunia sebab kebocoran gas dirumah, aku bagi tau kat dr Saad tentang kematian sahabat aku, beliau sedih. Seminggu selepas itu,aku lambat ke kelas beliau di Asyirah sebab mengambil akak aku di airport datang dari Malaysia. Maka tiba2 beliau call aku, takut2 apa jadi kat aku sebab aku datang lewat,selalu aku datang awal, Cuma hari tu kena ambil kakakku di airport terlewat sikit. Amat terharu beliau bimbangkan keselamatan ku kerna baru sahaja beliau kehilangan anak muridnya. Bertambah sayanglah aku kepada guruku ini. Begitu juga beliau menziarahi aku ketika aku baru selesai menjalani pembedahan belakang aku, beliau menziarahi dengan turut memberi aku wang dengan berkata kepada aku "ambil wang ini, saya seperti ayah kamu". Perasaan aku begitu terharu dan merasakan beliau amat sayang padaku apatah lagi aku lagilah menyayangi dia. Aku sangat ingin menjadi seperti dia, ikhlas, berilmu tinggi dan berdisplin.
Aku melihat beliau begitu menjaga masa dan berdisplin. Bayangkanlah buku setebal 900 muka surat beliau siapkan sebulan lebih beliau menulis kira-kira sehari 20 jam. Buku fikh wanita yang aku terjemah beliau siapkan dalam empoh seminggu, aku buat dua tahun, punyalah malas.
Banyak sangat yang aku pelajari daripada beliau,beliau sangat penyanyang,klu aku pergi ziarah beliau mula-mula sekali beliau akn buatkan aku air. Lepas sembang2 aku pun pulang. Selalunya beliau menulis buku dari malam sampai kesubuh. Beliau sangat tekut dan khusuk ketika menulis. Aku bersyukur dapat keadaan ulama dengan lebih dekat bagaimana dikalangan mereka boleh menulis buku yang besar dalam masa yang singkat. Inilah yang aku dapat pada diri dr Saad.
Kita amat berhajat kepada ulama yang sebegini, ikhlas dalam ilmu dan penyampian ilmu,bertaqwa kepada Allah. Beliau amat dihormati oleh ulama2 Azhar, seperti mufti mesir, pensyarah2 didarul ifta dengan keilmuannya yang begitu tinggi.
Pengajian dengan beliau dalam tempoh 4 tahun lebih ini, amat member kesan yang mendalam kepada diriku, aku tidak mahu taasub mazhab, tidak mahu taqlid, mahu mencapai tahap ijtihad dan tarjuh, di antara pesanan dr Saad kepada ku ketika aku pulang bersama beliau menaiki keretanya, hendak kamu bersama fikh muqaran. Bererti aku mesti berlajar sampai mentarjih,tidak terikat dengan satu mazhab. Insyallah aku akan berusaha sehingga aku mampu mentarjih.
Ya Allah, Kau berikanlah pahala yang berlipat ganda kepada guruku,panjangkanlah umurnya,berilah masa kepada untuk belajar dengan beliau. Terima kasih wahai Imamku,terima kasih tidak terhingga.
Daripada anakmu.
Fauwaz Fadzil Noor.

Monday 4 January 2010

Kepulangan Yang Hampir(5)

Nampak gayanya lagi sebulan lebih saja nak tinggal kat mesir, masa berjalan begitu cepat,persediaan nak balik tak banyak sangat. Cuma balut kitab-kitab. Hari ini masa jalan kat Husain sedih juga mengenangkan tempat ku aku selalu berjalan kat situ. Tapi begitulah, bila kita merasakan sesuatu tempat itu member jasa kepada kita merasa sedih unuk meninggalkannya. Kalau tempat itu tidak member apa2 faedah kita cepat2 nak balik.
Di antara benda2 yang merindukan aku ketika di mesir ialah membaca kitab bersama adik2 aku sama pelajar azhar atau medic. Aku merasakan keseronokan apabila membaca kita bersama adik2, dulu masa firdaus dan kawan2 dia datang berlajar daripada pagi sampai malam. Mereka rajin datang jauh daripada hampor 2 kali seminggu dengan penuh bersemangat. Sekarang ni jenerasi tu dah banyak dah balik.
Dulu masa kawan aku bernama pak arab(nama timbangan) bersama kawan2 rajin datang kerumah aku pun rajin pergi ke arma kami membaca kita, sangat seronok ketika itu, sekarang mereka dah balik.
Sekarang yang tinggal membaca kitab dengan, ialah pelajar perubatan, masa cuti musim panas hamper 4 kali seminggu kami membaca kitab, yang wasatiyah 2 kali seminggu, adik2 aku seperti rahman, capok,damak,hazuan kita banayk duduk bersama ku membaca kitab, jadi mereka makin rapat dengan, banyak perkongsian manis bersama mereka,
Akahwat pula yang rajin belajar masa cuti natrah yang memberi rumah dia sepanjang cuti untuk kelas lepas tu azfa n lain2. Ada yang balik Malaysia. Jadi jumlah sedikit blh baca kitab dengan laju.
Sekarang ni, kelas wasatiyah masih berjalan bersama dengan budak2 medic yang tak da exam, mereka rajin dalam belajar bersama diriku yang lemah ni, aku amat seronok ketika mengajar mereka, tetapi kadang2 sedih juga nak tinggalkan mereka. Tadi ada dengar Liana kata kawan2 sedih aku nak balik,tapi tak taulah sejauh mana kebenaranya,kadang2 ni liana pandai ambil hati, tetapi sebenarnya aku lagi sedih, sedih sebb dah tak dapat berkhidmat kepada mereka,teringat suasana kelas yang sentaisa bersemnagt dan meriah.
Aku lihat pelajar2 medic yang ada disisiku tekun untk mendalami buku2 dr qaradawi, aku rasa terharu melihat baihaqi, rahman,capok , hafzi, natrah,madihah, liana ,ramisah, afifah dan lain2 begitu berminat dengan manhaj dr qaradawi, aku amat cintakan dr qaradawi, aku saying kepada mereka yang cintakan dr qaradawi.
Aku rasa sukar untuk mewujudkan kumpulan sebegini di Malaysia berdasarkan tabiat di Malaysia berlainan di sini, aku mengharapkan nanti di Malaysia, aku nak buat perjumpaan dengan geng wasatiyah kat hotel ka dekat restoran ka, lepas tu baca kitab sikit sebelum makan, kalau dah yang kawin bawa isteri dan suami mereka, ( siapa sokong,kalau tak sokong tak payah, ana pi makan dgn rahman n capoklah,sebab mereka rajin makan dengan aku, aku rasa serokok bila ada capok n rahman duk melawak dgn diaorang, tapi aku tak tau lah diaorang seonok tak dengan aku, harap2 seronok lah he2).
Dengan kemudahan kitab2 yang murah dan suasan ilmu yang ada dimesir mudah untuk menggerakan budaya ilmu, aku nak daripada adik wasatiyah medic mendalami bahasa arab dengan baik, dan cuba membina peribadi yang mulia,seperti tawaduk, suka tolong orang dan penyanyang.
Aku mengharapkan daripada adik2 medic(wasatiyahaa), kalaulah mereka ada sedikit kasih kepadaku kalau tak da kasih pun, sentiasa mendoakan kebaikan dan istiqamah kepada ku, aku mengharapkan aku istiqamah dalam menuntut ilmu untuk mencapai yang tinggi dalam bidang ilmu(aku amat miskin dalam ilmu).
Tapi satu perkara yang mengharukan aku, aku dapati adik2 yang membaca kitab dengan aku mereka ini lebih bijak dan kuat ingatan serta cemerlang daripada aku, itu mengaharukan aku, kerana Allah memberi satu nikmat thiqah mereka terhadap aku.
Aku mendoakan mereka agar sentiasa berjaya dalam bidang mereka dan menjadi insane yang berguna kepada masyarakat. Janganlah berhenti daripada belajar, kutiplah mutiara daripada mana2 pihak yang memberiAC ilmu dengan amanah. Berjalan dengan penuh keberkatan.