Sunday, 25 April 2010

Sadduzzarai'

Qaedah Sadduzarai’
Qaedah sadduzzarai’ adalah qaedah bagi hukum yang penting bagi menentukan hukum syarie bagi di sisi jumhur ulama.
Tetapi di sana kadang-kadang penyalahgunaan qaedah di ia diguna terlampua meluas disebabkan banyak benda harus menjadi haramn walaupun kadang-kadang perkara itu tidak sepatutnya diharamkan khususnya dikalangan yang tidak mempunyai asas ilmu yang kuat.
Di sini saya inginkan menukilkan kepada pembaca tentang masalah saduzarai’ yang dibincanhkan oleh ulama agar ia menjadi jelas dan menjadi panduan kepada mereka.
Azzariat dari sudut bahasa bererti wasilah yang digunakan untuk kepada sesuatu.
Dari sudut istilah usul: Ialah sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang haram.
Takrif ini hanya merangkumi perkara-perkara yang haram sahaja berlainan dengan takrif Ibnu Qaiying m lebih luas: iaitu sesuatu wasilah yang membawa kepada sesuatu perkara, iaitu samada membawa kepada kebaikan atau maksiat.
Maka di sini kita bahagikan zariat kepada sadduzzarai’ dan fathuzzarai’. Seperti yang dinyatakan oleh allamah Wahbah Zuhaili.
Sadduzzarai’ bererti menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara-perkara yang haram.
Adapun fathuzzarai’ ialah membuka jalan-jalan yang membawa kepada maslahah.
Di sini kita rakamkan kata-kata Imam Qirafi:
اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة فكما ان وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب
واجبة كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين : 1 : مقاصد وهي المتضمة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 2: ووسائل وهي
،الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها،
والوسيلة إلى افضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة ....
Untuk memahami masalah ini, kita perlu menyebutkan bahawa setiap perbuatan ia terdapat implikasi dan kesannya dan ia terbahagi kepada 4 bahagian:
1: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan itu secara yakin, tidak ada keraguan.

2: Sesuatu yang membawa kepada kefasadan dalam keadaan jarang berlaku. Seperti menanam anggur, kadang –kadang berlaku lading anggur dijadikan untuk menghasilkan arak. Perkara seperti tidak haramkam sebab sangkaan kepada berlakunya haram sedikit.
3: Sesuatu perkara yang penghujungnya adalah kemudaratan,tetapi ia belaku secara zan,, maka ia dimasukkan kedalam yakin dan hukum juga haram. Contonya tidak boleh menjual senjata ketika waktu fitnah dan tidak aman.

4: Sesuatu perkara penghujungn adalah kemudharatn tetapi tidak secara yakin atau zan, tetapi secara ramalan yang banyak kira-kira 60 peratus keburukan akan berlaku.
Dalam perkara ini, terdapat khilaf dikalangan ulama.
Sebahagioan ulama menyatakan saaduzzrai’ dipakai ketika itu maka setiap setiap akad muamalat yang terdapat sangkaan membawa kepada riba akad itu terbatal, sebahagian ulama tidak mengunakan sadduzzara; maka akad itu tidak terbatal, atau sesuatu perkara itu tidak diharamkan disebabkan sangkaa itu.
Imam Abu Zahrah menyatakan , tidak kita boleh belebihan di dalam zarai’ . bagi saya(fauwaz) akan membawa kepada kesusahan yang banyak, Islam adalah agamayang mudah dan rahmat.
Maka Saaduzzarai’ ini digunakan dalam keadaan yang terdapat implikasi yang buruk sekirang kita membolehkan perkara wasilah yang membawa kepada kefasadan,
Seperti mana seorang nelayan dia akan naik bot ke laut apabila tenang atau pada sangkaan dia akan selamat. Begiulah ,sekirang keadaan masih ok, tidak ada keyakinan atau zan menyyatakan akana berlaku kerosakan, muka keadaan tetapi menjadi harus dan tidak haram
Di sini kita nak ingat bahawa orang boleh menggunakan sadduzara; adalah ulama yang pakar bukannya orang –orang biasa. Kita ingin menasihatkan para pelajar agar berhati-hati dalam mengeluarkan pengharam tanpa alas an yang kuat.
Mudahan penerangn yang ringkas ini dapat membuka minda dan member ilmu kepada mereka yang memerlukan.
Fauwaz Fadzil Noor.

Saturday, 10 April 2010

فلسفة الحدود

إن عقوبات الحدود بالذات ليست مقررة لمقاومة انحرافات فردية أو جرائم معينة فقط‘ بل إنها سياج يحصن المجتمع كله من السقوط
في مهاوى الفساد والانحلال والفناء،
لذلك فإن هذه الحدود لها طابع ديني، وأجمع فقهاءنا على أنها حق الله تعالى –اه

هذه النصوص تبدي لنا فلسفة الحدود في الإسلام، وأنها ليسة قاصدة لتعذيب المجرم بل إنها ترمي إلى إصلاح حاله وتطهير نفسه من
الذنوب.
الشريعة حينما تعاقب فلا تعاقب إلا لزجر المجرم من العودة إلى الجريمة إضافة إلى منع المجتمع من الوقوع إلى مثلها.
فالشريعة هي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها.

Thursday, 1 April 2010

Pekerjaan Dan Akhlak

Akhlak dan Etika Pekerjaan

Bismillah
.
Akhlak merupakan sifat yang dituntut dalam setiap amalan kita. Akhlak merupakan perbincangan para golongan pendidik, ahli-ahli tasauf dan ahli-ahli falsafah di mana pembentukan akhlak dapat membentuk insan,masyarakat yang berjaya dan berdisplin.
Pembincangan akhlak di dalam pekerjaan amat penting bagi membentuk pekerja yang berdisplin dan berjaya serta membentuk komuniti tempat bekerja yang produktif dan tolong menolong.
Maka saya ingin memberi sedikit perkongsian maklumat tentang akhlak di dalam pekerjaan dan beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum bekerja menurut perspektif Islam.
Mudahan kertas yang ringkas ini dapat memberi menfaat kepada pembaca.

Kata Kata Hikmah Terhadap Kemuliaan Kerja:
1: Pekerjaan adalah kemuliaan dan kehidupan, sesiapa ada kemampuan untuk bekerja dia tidak bekerja seolah olah dia adalah mayat.
2: Pekerjaan adalah cara yang membawa kepada mengenal nilai-nilai bekerjasama. Orang yang tidak bekerja adalah orang mementingkan diri sendiri. Wajip ke atas kerajaan member tunjuk ajar kepadanya.


1:Kedudukan Kedudukan pekerjaan mengikut adat dan uruf.
Kedudukan martabat kerja terbahagi kepada tiga bahagian:
Pertama: Pekerjaan Yang Mulia
Pekerjaan yang mulia adalah pekerjaan yang menjadi kebanggaan manusia apabila berstatus sedemikian.
Sebahagian ulama menyebut pekerjaan yang mulia terdapat dua aspek.
Pertama: Pekerjaan yang besandarkan kepada ilmu dan membawa kepadanya seperti jawatan pemerintahan dan kehakiman sehinggakan ibnu abiding menyatakan seorang guru layak berkahwin dengan anak seorang pemerintah.
Kedua: Pejuang-pejuang yang berjihad dijalan Allah yang mendapat wang hasil daripada ghanimah,harta yang diperolehi daripada kemenangan peperangan.

Bahagian Kedua: Pekerjaan Biasa
Pekerjaan biasa ini adalah perkerjaan kebanyakan orang ramai seperti pertanian,perniagaan, maka kalau di zaman sekarang kerja-kerja disektor kerajaan sebagai pekerja.
Bahagian Ketiga:Pekerjaan Yang Rendah.
Pekerjaan ini tidak dipandang elok bagi orang ramai seperti perkerjaan yang melibatkan najis,benda –benda kotor walaupun dia halal.
2: Definasi Akhlak
Dari sudut falsafah bererti fadhilat, iaitu kebaikan dan ia berlaku dalam dua sudut iaiutu dari sudut akal yang kita boleh kita peolehi melalui ilmu.
Kemudian dai sudut suluk iaitu tindak tanduk yang boleh diperoleh dengan pelaksanaa secara berterusan.
Akhlak dari sudut fuqaha ialah keadaan jiwa dan bentuk gambaran dalaman.

3: Tabiat Akhlak
Secara sahih akhlak ia boleh menerima perubahan seperti yang dinyatakan oelh Imam Ghazali di mana beliau menolak pendapat ahli falsafah Yunani yang menyatakan bahawa akhlak tidak menerima perubahan bererti sesorang yang jahat tidak mampu menjadi baik sebab akhlak tidak boleh menerima perubahan mengikut pemikiran mereka.
Tetapi Imam Ghazali menyatakan bahawa bintang yang buas pun boleh menjadi jinak bagai mana pulak akhlak manusia lebih lagi boleh berubah ,sebab itu Imam Ghazali membincangkan bab-bab akhlak di dalam kitabnya ihya.
Sesungguhnya akhlak ini merupakan lambang kebersihan seseorang, displin dan jati diri.
4:Kepentingan Akhlak Dalam Bekerja
Akhlak mempunyai peranan yang besar di dalam menjadika seeorang bekerja itu dengan sempurna, beramanah dan melayakan dia menjadikan khalifah dimuka bumi ini. Akhlak dapat mengubah seorang pekerja yang malas menjadi rajin, pembohong kepada berlaku jujur, dan boleh membentuk suasan kerja yang sihat dan penyanyang.
Apabila akhlak diterapkan dan dijadikan sebagai pengukur nilai kepada seseorang, akan berlaku perubahan dari segenap sudut. Sesungguhnya sesebuah bangsa menjadi kuat dengan akhlak,apabila akhlak itu hilang, maka bangsa itu menjadi lemah. Sesungguhnya akhlak mampu membentuk bangsa yang kuat dan cemerlang. Bukan padatnya penduduk menyempitkan negara tetapi akhlak penduduknya.

5: Akhlak-Akhlak Pekerjaan.
Di sini kita sebutkan 5 sifat akhlak di dalam pekerjaan.
1: Bersih
2: Istiqamah
3:Bekerjasama
4: Amanah
5: kasihsayang

Pertama: Bersih
Bersih bererti seseorang pekerja itu mengamalkan konsep kerja secara bersih dengan bekerja di tempat yang halal dan tidak bekerja di tempat yang haram.

Bekerja mengikut undang-undang disediakan,tidak melanggar undang-undang seperti bekerja tanpa lessen.
Kedua: Istiqamahi
Istiqamah mungkin bererti berterusan dalam pekerjaan dan menunaikan maslahah-maslahah kerja dengan ketaatan dan berbincang dan jujur. Perkerja dan majikan saling berusaha untu maju dalam sebuah syarikat.
Ketiga : Bekerjasama.
Bekerjasama di dalam mewujudkan kerja dengan satu pasukan. Ini semua menuntut kepada ukhuwah,penghormatan di dalam menjayakan sesuatu kerja.
Keempat: Amanah:
Amanah ini adalah sesuatu sifat yang berpegang kepada janji ,tidak memungkiri janji. Seperti tidak menyebarkan rahsia kerja,tidak mengambil kesempatan,tidak menggunakan wasilah yang salah.
Kelima: Sayang
Kasih sayang iaitu kecenderungan di dalam bekerja untuk merealisasikan sifat saling mengasihani di dalam bekerja,melakukan kebaikan dan keringan kepada bekerja dan mengutmakan maaslahah kerja.
Cinta kepada kerja ini meyebabkan perkerja tidak ponteng kerja melainkan darurat , ini menyebabkan kerjaya akan bertambah maju.
Mudah-mudahan risalah ringkas ini dapat memberi menfaat kepada pembaca dan member keberkatan kepada semua.( Tajuk ini disampaikan di pejabat syarikat Sekuriti,Damansara)
Fauwaz Fadzil Noor