Sunday, 29 March 2009

Percubaan Pengharaman Pmram

Percubaan Pengharaman Pmram.

Kita melihat seorang perwakilan umno di mesyuarat agung umno menyuarakan cadangan agar diharamkan pmram di mesir atas alas an mereka ejen pembangkang. Diugut dengan penarikan zakat dan sebagainya. Saya pun hairan masih ada lagi orang muda berfikiran sebegini yang mereka ini kemungkinan akan menjadi pimpinan negara kelak,mereka masih berpegang kepada penggunaan kuasa dan kekerasan untuk melakukan sesuatu perkara bukan mengajak berdialog atau berbincang.
Saya bukanlah orang kuat di dalam pmram Cuma ahli biasa dan suka begini, tidak terikat dengan mana-mana jemaah yang bekerja untuk Islam ,semuanya kita sayang dan menghargai usaha mereka sama abim , isma dan sebagainya. Tetapi saya tidak menyokong usaha untuk mengharamkan pmram dengan alasan mereka pembangkang,kerana ini bercanggah dengan demokrasi dan hak kebebasan yang dilaungkan oleh semua pihak. Sebaliknya mereka patut mencari jalan keluar bagaimana kita hendak mempersatukan MSD dengan pmram kerana kedua-dua pihak mempunyai kelebihan masing-masing.
Bagi saya,janganlah kita melibatkan isu politik Malaysia pas dan umno di mesir,MSD tetap kerajaan bukan umno, Pmram bukan Pas, ia adalah badan Ngo, sebenarnya saya inginkan berlaku suasana yang jernih di mesir, tidak ada pertengkaran di kalangan kita baik pimpinan atau ahli-ahli.
Saya menyeru kepada semua pimpinan di mesir supaya mengiktiraf semua persatuan yang bekerja di mesir dan duduk semeja untuk membincangkan permaslahan yang boleh diusahakan bersama. Lupakan cerita-cerita lama,kita boleh bangkit membangunkan akedemik dan syakhsiah pelajar mesir apabila kita semua berganding bahu mengetepikan permasalahan khilaf dan manhaj masing-masing dengan menumpukan masalah akedemik dan masa depan umat Islam di Malaysia.
Sesungguhnya perpaduan di antara semua persatuan dimesir dan bekerjasa dengan Msd adalah merupakan tuntuan syarak dan semasa bagi kita menyelesaikan masalah-masalah pelajar-pelajar kita di sini.
Akhir sekali,kita mengharapkan kerajaan tidak akan mengharamkam pmram sebaliknyaberusaha untuk bekerjasama dengan mereka dan kita mengharapkan pimpinan baru pmram akan lebih sederhana dan lebih banyak menumpukan aspek perpaduan.

Wednesday, 25 March 2009

If You Fail To Plan, You Plan To Fail

If You Fail To Plan, You Plan To Fail.
Kata-kata ini adalah kata-kata yang berasaskan pengalaman kehidupan sesorang yang berjaya, dan ia adalah merupakan salah satu factor seseorang itu berjaya.
Islam terlebih dahulu mengajak kita merancang masa depan di mana Nabi mengajak kita membuat persiapan iaitu sihat sebelum sakit ,muda sebelum tua,kesemuanya itu adalah isyarat kepada perancangan. Contohnya di dalam hadis “ Tidak akan miskin sesiapa yang sederhana di dalam berbelanja”.
Sebab itu di sini,kita hendaklah menekankan konsep merancang bagi sesorang pelajar, seseorang pelajar perlu merancang masa depannya berdasarkan waqie yang berada dihadapanya.
Contohnya,pelajar di mesir,pada tahun pertama sehingga tahun terakhirnya,dia perlu merancang pada tahun pertamanya mendalami bahasa arab dan juga ilmu alat seperti mantik supaya dia mampu pada tahun akan datangnya dia dapat meningkatkan pengetahuanya di dalam ilmu-ilmu Islam yang lain. Sekiranya,pada tahun pertamanya, dia tidak merancang sebegitu, dia ingin belajar banyak ilmu,dikhuatiri dia tidak mampu untuk memahami Ilmu-ilmu Islam dengan baik.
Perancangan yang tersusun akan membuatkan natijah yang baik, letakkan matlamat,kemudian merancang. Begitulah kita semua perlu merancang masa depan kita samada dari sudut akedemik dan dakwah. Yang penting perancangan kitatidak lari daripada matlamat yang kita inginkan.

Sunday, 22 March 2009

Permasalahan Fatwa

Permasalahan Fatwa.

Fatwa merupakan satu kerja yang besar dan ia merupakan jawatan yang sandang oleh Nabi Muhamadصلى الله عليه وسلم.. Fatwa bererti member jawapan kepada perkara yang berlaku berdasarkan hukum syarie sama soalan itu diajukan oleh individu,jemaah atau pemerintah.
Mufti merupakan penjawab kepada fatwa dan hakikat sebenar mufti adalah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum daripada sumber rujukan Islam tanpa bertaqlid kepada mana-mana imam. Selepas berlaku kemunduran didalam fikh Islam,mufti berubah kepada mufti muqalid yang berfatwa mengikut pendapat yang terkuat di dalam mazhabnya.
Apabila muncul semula kebangkitan fikh Islami kita dapati ramai mufti tidak hanya berfatwa kepasa mazhab mereka tetapi pendapat-pendapt yang diluar daripada mazhab mereka untuk tujuan menjaga maslahat.
Saya inginkan mufti-mufti yang tidak mencapai tahap mujtahid atau murajjih mempelajari talfiq di dalam berfatwa agar dia berfatwa mengikut kaedah talfiq, dengan sebab itu memudahkan beliau untuk berfatwa dengan pendapat yang mudah sebab fatwa terbina di atas dasar mudah dan menganggkat kesusahan.
Di sini kita ingin tekankan kepada golongan muda yang berani berfatwa sedanagkan mereka belum cukup ilmu di dalam fatwa agar berwaspada di dalam percakapan mereka. Kita melihat golongan remaja yang berani berfatwa dengan mengharamkan taadud jemaah islam yang berlainan dengan dengan manhajnya berani menyatakan perkara yang tidak nas yang sorih dan jelas mengharamkan penubuhan jemaah yang lain. Ada juja golongan yang mewajipkan memakai purdah,baju kurung,mereka tidak takut kepada Allah dengan membuang kenyataan yang berat di dalam fikh Islam. Begitu juga ada yang tidak membenarkan akhwat menaiki bas bercampur lelaki atas alasan sadduzzaraik tanpa melihat akubat yang akan berlaku. Kenapa mereka ini tidak berlajar daripada ulamak-ualmak yang besar dan hanya berguru-guru melayu dan akhirnya tidak membina generasi fikh yang mantap.
Saya melihat di mesir, tidak ada seorang pun yang mempunyai kelengkapan ilmu untuk berfatwa kerana kekurangan di dalam banyak sudut. Cuma tidaklah terhalang untuk mereka menukilkan fatwa daripada ulama-ulama yang thiqah sebagai istiknas. Bagi saya tidak menjadi masalah para pelajar berpegang kepada pendapat-pendapat masing selagi mana ia terbina di atas dasar ijtihad yang sohih.
Di kalangan pemuda kita juga kadang-kadang menjadi pemonopoli fatwa dengan menyatakan hukum fikh tidak boleh diambil daripada syiekh qaradawi,dia hanya boleh di ambil did lama bidang dakwah. Apakah fikh yang sebenar,mengajar student dengan melabelkan ulama mujtahid mutlak seperti syeikh qaradawi sebagai orang tidak boleh di ambil fikhnya. Alangkah malunya kepada badan-badan fikh islam sedunia yang mengambilnya sebagai bahan rujukan dan mengiktirafnya sebagai seorang mujtahid kemudian,kita menyatakan fikh tidak boleh di ambil daripadanya.
Begitu juga kepada ahli-ahli perubatan yang ingin membuat kajian terhadap sesebuah jemaah, janganlah anda memenatkan diri anda dengan perkara-perkara tersebut,sekiranya kamu menggunakan tenaga untuk mendalami ilmu perubatan yang luas dan mendalami ilmu-ilmu yang bersifat akhlak falsafah islam itu lebih baik kepada kamu,sebab perkara-perkara yang berlaku di mesir tidak lebih daripada khilaf yang berterusan sampai hari kiamat.
Saya menyatakan semua perkara di sini,,agar kita menumpukan kepada ilmu yang boleh membantu umat islam kepada kemajuan,hentinkanlah pertelingkahan menegnai jemaah,akidah salafi dan khalafi,mereka itu semua adalah ulamak-ulamak yang besar,ulamak ahli kalam ada jasanya, ibnu taimiah ada jasanya,kita perlu membina fikh yang baru untuk memahami Islam berdasar al-quraan dan sunnah serta kefahaman-kedaripada fahaman ulama salaf kita. Tumpukan masalah akhlak dan hati dan pelajaran.
Allah Taala memaafkan orang-orang yang berperang di jalan Allah daripada bertahajud, disebabkan mereka sibuk dnegna jihad. Begitu juga dengan kita ynag sibuk belajar dengan Ilmu syarie dan ilmu perubatan insyallah dimaafkan sekiranya tidak giat berdakwah atau tidak giat dalam persatuan. Marilah kita mengenal tanggungjawab masing-masing dan mengelak daripada menghentam sama sendiri. Binalah ukhuwah yang kuat di antara kita. Janganlah kita tertipu dengan ilmu kita masih sedikt dan berhajat kepada pengajian lagi. Waallah A’lam.

Tuesday, 17 March 2009

Gabungan Pas dan Umno

Gabungan Pas Dan Umno.
Kita mendengar perbincangan gabungan Pas dan Umno diruangan akhbar hasil cadangan yang bernas daripada presiden Pas Dato Ser Abdul Hadi Awang. Satu cadangan yang amat bernas dari seorang ulama yang memahami keadaan semasa yang menuntut beliau menyuarakan cadangan. Gabungan kuasa di antara Pas dan Umno satu perkara yang perlu dibincangkan oleh semua pihak samada ulamak atau bukan ulama khususnya majlis fatwa Malaysia perlu jaga tampil ke hadapan untuk membincangan isu survival umat Islam dan Melayu.
Apa yang disuarakan oleh Presiden Pas tidak bercanggah dengan maqasid syarak yang datang untuk membawa maslahah atau hampir kepada maslahah dn membuang kerosakan atau mengurangkan kerosakan. Perpaduan Pas dan umno adalah merupakan satu tuntutan syarak dan reality di mana mereka mempunyai kekuatan sendiri didalam membantu kekuatan umat Islam.
Para pimpinan politik harus berfikiran panjang didalam menentukan hala tuju politik Malaysia kerana dengan satu tindakan silap di dalam merancang masa depan politik Malaysia ia akan merugikan masa depan umat Islam dan bangsa-bangsa yang lain.
Kita tidaklah berhajat buat masa ini untuk membubarkan Pas dan Umno untuk membina satu parti yang satu,itu satu perkara yang susah tetapi satu mimpi yang indah. Kita hanya berhajat kepada membina persefahaman yang baik di antara kita untuk membina masyarakat madani yang berkualiti dan tidak berpecah.
Apabila gabungan kuasa ini berlaku,tidak semestinya kita menuntut perlaksanaa jenayah hudud dilaksanakan dengan segera. Bagi saya kita perlu dulu memberi kebebasan kepada rakyat dahulu dan membebaskan kezaliman ,membasmi kemeskinan dikalangan umat Islam,bagi mereka bekerja,menghapuskan pelacuran yang merosakan bangsa,kita perlu mennyusun strategi dan rangka bagi jangka masa panjang untuk membentuk Islam yang syumul di dalam negara kita.
Bagi saya yakin,di kalangan orang umno pun ada yang inginkan Islam cara sempurna,mungkin ada di sana sebab-sebab tertentu yang menyebabkan mereka masih dengan agenda umno mereka. Bagi saya,bagi menyelesaikan konflik politik Malaysia,kita perlu melupakan kisah-kisah yang lama demi untuk survival Islam dan umat Islam.
Pemimpin-pemimpin parti politik perlu mengubah cara berpolitik daripada kita ,menganggap lawan itu adalah musuh kepada lawan yang boleh dijadikan sabahat. Kita perlu membina negara yang kuat dan maju,dan perkara ini tidak boleh berlaku melainkan dengan perpaduan yang kukuh dan persefahaman yang tinggi. Tiba masanya kita menyahut saranan Presiden Pas kita untuk membincangan isu perpaduan nasional demi untuk menyelamatkan negara kita pada masa depan. Kesilapan kita di dalam membuat pencatuan ini akan dimarahi oleh anak cucu kita. Sebelum berlaku kehancuran politik dinegara kita,marilah kita berusaha untuk memperbaikinya. Tidak ada rugi di sana apabila menuju kearah ini. Cuma yang kita minta daripada umno,mereka perlu telus di dalam usaha ini,kita yakin keikhlasan Presiden Pas dan kita mengharapkan juga keiklhlasan daripada umno.

Marilah kita membangunkan negara kita bersama-sama.
Fauwaz Fadzil Noor.

Thursday, 12 March 2009

Al Marhum Ayahanda Ustaz Fadzil Noor

Hari ini 13 March adalah harijadi ayahku Ustaz Fadzil Noor yang telah pergi meninggalkan dunia yang hina ini hampir 7 tahun. Masa terlalu cepat berlalu walaupun merasakan beliau sentiasa hidup disampingku dan ingatanku. Kalau ikutkan esok usia beliau menjangkau 72 tahun. Entah kenapa aku merasa sedih dan pilu melihat gambar babaku yang aku gantung di dinding rumahku sebagai pengubat rinduku terhadap beliau. Beliau adalah insan yang amat hebat pada pandanganku bahkan pada pandangan ramai orang. Beliau memiliki ilmu yang tinggi dan ingatan yang kuat. Beliau tekun melakukan apa-apa kerja yang beliau lakukan khusus politik dan dakwah Islam.
Beliau adalah seorang mujadid gerakan Islam di Malaysia yang berusaha mengubah minda masyarakat umat Islam tentang kepentingan politik Islam. Beliau telah berkorban wang ringgit,tenaga, segala-galanya dijalan Allah. Beliau tidak putus asa dengan masa depan Islam sewaktu orang lain sudah putus asa dengan masa depan Islam,beliau adalah insan yang dipilih oleh Allah untuk mengubah rentak dakwah Islam daripada jumud dan melampau kepada sederhana dan reality.
Sederhana adalah sinonim dengan beliau,beliau ada orang yang anti terhadap jumud dan melampau,beliau banyak kali tegur aku tatkala aku bersifat melampau agar bersederhana. Beliau mengajar aku dan ahli keluarga supaya menghormati masyarakat pelbagai pelapis, beliau adalah guru aku di dalam pemikiran sederhana.
Pemergian beliau amat menyedihkan aku di mana banyak lagi ilmu yang aku belum kutip daripadanya. Kalau mengingati saat-saat kematian beliau amatlah terasa sedih dihati aku kerana ketika itu aku sedang belajar di al-azhar. 5 bulan sebelum permergian beliau,aku telah bermimpi orang ramai berduyun-duyun mengangkat jenazahnya. Selepas aku bangun tidur,berdebar hati aku dengan mimpi tersebut. Tapi aku adalah insan yang tidak mengambil kisah tentang mimpi kerana kebanyakkan ia adalah permainan tidur. Aku mengikuti perkembangan beliau melalui panggilan telefon dan membaca berita mengenainya dirinya di akhbar. Aku bangga dengan ayah aku dengan perjuangan dan dakwahnya.
Apabila aku menerima berita beliau rebah dekat airpot kat subang pada bulan beberapa bulan sebelum beliau meninggal,hati aku semakin tidak tenteram.tetapi aku yakin beliau insyallah berumur panjang sebab aku merancang pulang pada 15 julai seminggu sebelum beliau meninggal. Aku tidak boleh pulang awal kerana kuliah masih belum habis dan exam belum tamat.
Aku tak sabar untuk pulang ke Malaysia,tiket aku telah beli sekian lama. Banyak perancangan aku nak buat dengan ayahku. Khususnya belajar dengan beliau. Beliau juga ingin membawa aku dan mamaku ke Syria pada bulan 8 dan disana aku merancang nak menziarahi ulama bersama beliau kemudian datang mesir bersama-sama. Tetapi hajat itu tidak kesampaian. Aku pasrah.
Untuk disambungkan cerita,seminggu sebelum aku pulang,seorang sahabat aku yang belajar diTanta mengalami kemalangan. Dia patah pinggang. Tak silap aku hari aku pergi ziarah dia hari ahad selepas saja aku exam pada hari ahad aku pergi ke Tanta. Rupanya pada keesokannya, ayah aku akan menghadapi pembedahan pintasan jantung. Aku tidak mengetahuinya,beliau ingin merahsiakannya daripada aku kerana itu aku sedang exam. Begitulah kasih ayah kepada seorang anak. Beliau berpesan kepada abang aku (Ammar) agar tidak memberitahu aku tentang pembedahan tersebut. Petang ahad aku bergerak ke Tanta,selepas menziarahi sahabat aku dihospital. Aku tidur di sana dirumah kawan aku faizudin. Bila pagi esok aku pergi ke kedai cyber cafe untuk membaca surat kabar. Ketika aku membaca harakah,terpampang tajuk, Presiden Pas dibedah. Terkejut aku,tidak ada siapa yang memberitahu tentang pembedahan tersebut. Tetapi aku merasakan tidak berapa serius sebab keluarga aku tidak memberitahu aku. Pada waktu petang aku pun pulang ke Kaherah. Kemudian apabila sampai sahaja di rumah,kawan-kawan aku memberitahu bahwa mereka solat hajat untuk ayah aku di asrama kedah di adakan memohon agar Allah selamatkannya. Hati aku mula risau,aku merasakan ia seruis,lalu aku menelefon abangg aku di Malaysia,apabila aku bertanya dia tentang ayahku, dia mula menangis membuatkan aku bertambah panic dan bimbang, kemudian dia menceritakan segalanya kepada, aku sangat sedih,yang menyedihkan lagi apabila abang aku memberitahu baba mengirim salam kepadaku sebelum pembedahan. Kepulangan aku ke Malaysia masih tinggal 5 hari,hari sabtu, aku tidak tenteram duduk,,hari khamis exam,tidak tahu nak buat apa,aku tetap membaca buku, tidak tidak begitu focus, ingatan aku melayang mengingati ayahku.
Maka pada 15 julai,aku pun pulang ke Malaysia dengan perasaan sedih untuk bertemu dengan babaku di dalam keadaaan sakit. Sampai di hospital HUKM,aku meletakkan barang dibilik rehat,aku makan bersama keluarga dan bertanya mereka tentang baba,hati aku berdebar untuk melihat baba,bagaimana keadaanya. Apabila aku masuk kewad ICU bersama abg ku Aiman,aku berasa amat sedih dengan keadaan baba yang bernafas dengan bantuan alat oksigen. Tidak segagah yang aku lihat dipentas. Aku melihat dengan penuh sayu,aku tidak dapat memeluknya, dia sakit, berada di atas katil. Aku mendengar daripada sahabat ayahku almarhum ustaz Nikmat Yusuf yang memberitahu kepada ketika aku ketika menziarahi beliau selepas daripada kematiaan ayahku kerana aku ingin mendengar cerita-cerita perjuangan mereka diwaktu muda. Ustaz NIkmat berkata,baba pernah berkata,dia tidak mahu mati di atas katil dia mahu mati dalam perjuangan. Itulah cita-citanya yang tinggi. Tetapi akhirnya beliau meninggal juga di atas katil. Tetapi bagi ku,beliau tetap meninggal di dalam perjuangan di jalan Allah Taala.
Sewaktu beliau meninggal,aku melihat wajahnya tersenyum ceria,mungkin beliau melihat syurga Allah Taala yang disediakan kepadanya, Amin. Tetapi itu taqdir Allah Taala, apa yang aku mimpikan pada 5 bulan yang lepas, ia menjadi satu reality,di mana aku melihat ratusan ribu dan lautan manusia menziarahi jenazah yang menyembanyangkan jenazah beliau. Ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau di dunia ini,mudahan di akhirat beliau diangkat dengan setinggi tinggi darjat oleh Allah Taala.
Ustaz Fadzil Noor telah meninggalkan pemikiran dan contoh-contohh yang baik untuk diwarisi oleh jenerasi pelapis. Sumbangan beliau terhadap kebangkitan Islam amatlah besar. Kita mengharapkan jenerasi muda mengambil faedah daripada khazanah peninggalan almarhum Ustaz fadzil untuk dijadikan ikutan pada masa akkan datang.
Sesunguhnya Almarhum memiliki kefahaman yang begitu mendalam di dalam membawa Islam. Beliau amat berhati-hati di dalam membuat kenyataan mengenai Islam agar tidak diputar belit oleh golongan musuh atau lawannya. Beliau adalah seorang menitik berat tentang hubungan dengan setiap lapisan,baik ulama,pemimpin ,rakyat dan sebagainya. Beliau adalah seorang pendengar yang baik, mampu mendengar kririkan dan teguran orang. Pernah satu ketika, datang guru-guru pondok di salah sebuah daerah Kedah di mana mereka datang untuk memberi penjelasan kepada beliau tentang kesilapan beliau di dalam membuat ulasan beliau terhadap pondok itu. Beliau mendengar dan hanya tersenyum apabila mendengar rintihan salah seorang daripada mereka. Aku memerhati ayah aku yang tersenyum dan mengakui dia tersilap maklumat dan dia akan perbetulkan kesilapan itu. Ya Allah, begitu tinggi akhlak tidak ada sikap marah dan panas baran dari reaksi beliau tidak seperti sesetengah pimpinan yang cepat melenting dan marah apabila ditegur.
Satu benda yang perlu dicontohi oleh pencinta-pencinta Islam ialah akhlak seyum dan bertanya kabar yang selalu kita lihat daripada sikap Al mahum. Beliau tidak kedekut untuk senyum kepada orang dan tidak sombong dengan masyarakat. Beliau sering bertanya kabar bila berjumpa orang.
Satu perkara yang unik, kesibukan beliau dalam politik tidak menghalang beliau menziarahi sanak saudara yang sakit,pemimpin –pemimpin dan –guru-guru beliau yang uzur atau sudah berhenti daripada politik sebagai mengenang jasa mereka. Contohnya,kalau beliau pergi ke Pulau Pinang,sekiranya ada masa,beliau membawa kami menziarahi pimpin beliau yang dikasihi iaitu Al marhum Tuan Haji Yusuf Rawa. Beliau pergi menziarahi pemimpin tersebut dan mendengar nasihat-nasihat yang diberikaan kepada beliau, beliau amat menghormati pemimpin tersebut. Akhlak sebeginilah yang perlu dihiasi oleh pejuang –pejuang Islam,perlu mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang solih. Al marhum juga amat menghormati wanita, mendengar rintihan dan pengaduan mereka jika mereka datang ke rumah. Bertanya tentang suami dan anak-anak. Beliau pandai megambil hati golongan wanita dengan membiarkan mereka meluahkan perasaan sebaliknya beliau hanya mengulas sedikit. Wanita bagi beliau perlu dihormati tidak perlu dimarahi dan ditengking. Bagi beliau,tidak salah bagi beliau sebagai seorang pemimpin menegur golongn wanita dan memberi salam kepada golongan wanita sebagai satu akhlak yang tawaduk dan perkara ini bercanggah dengan syarak dan warak.
Sebenarnya kalau kita ingin menceritakan tentang kehidupan ,ilmu dan perjuangan Al Marhum,ia berhajat kepada buku yang besar untuk menulisnya. Tetapi keadaan tidak mengizinkan. . mudah-mudahan suatu masa nanti aku mampu untuk menulis sebuah buku mengenai Al Marhum dari sudut pengenalan aku mengenai beliau sebagi seorang ayah dan guru. Mudah- mudahan Allah Taala memudahkan urusan ini.Amin.
Kita berdoa kehadrat Ilahi agar menempatkan beliau ditempat yang tinggi dan mengampun segala dosa-dosanya. Amin.
Anakanda Yang Merindui Baba.
Fauwaz Fadzil Noor.