Wednesday, 25 March 2009

If You Fail To Plan, You Plan To Fail

If You Fail To Plan, You Plan To Fail.
Kata-kata ini adalah kata-kata yang berasaskan pengalaman kehidupan sesorang yang berjaya, dan ia adalah merupakan salah satu factor seseorang itu berjaya.
Islam terlebih dahulu mengajak kita merancang masa depan di mana Nabi mengajak kita membuat persiapan iaitu sihat sebelum sakit ,muda sebelum tua,kesemuanya itu adalah isyarat kepada perancangan. Contohnya di dalam hadis “ Tidak akan miskin sesiapa yang sederhana di dalam berbelanja”.
Sebab itu di sini,kita hendaklah menekankan konsep merancang bagi sesorang pelajar, seseorang pelajar perlu merancang masa depannya berdasarkan waqie yang berada dihadapanya.
Contohnya,pelajar di mesir,pada tahun pertama sehingga tahun terakhirnya,dia perlu merancang pada tahun pertamanya mendalami bahasa arab dan juga ilmu alat seperti mantik supaya dia mampu pada tahun akan datangnya dia dapat meningkatkan pengetahuanya di dalam ilmu-ilmu Islam yang lain. Sekiranya,pada tahun pertamanya, dia tidak merancang sebegitu, dia ingin belajar banyak ilmu,dikhuatiri dia tidak mampu untuk memahami Ilmu-ilmu Islam dengan baik.
Perancangan yang tersusun akan membuatkan natijah yang baik, letakkan matlamat,kemudian merancang. Begitulah kita semua perlu merancang masa depan kita samada dari sudut akedemik dan dakwah. Yang penting perancangan kitatidak lari daripada matlamat yang kita inginkan.

No comments: