Monday, 22 December 2008

Keutamaan Ilmu ke atas Imu(Fikh Aulawiyat).

Di sini Imam membincangkan satu qaedah yang sangat penting iaitu seseorang perlu mendalami ilmu agar dia dapat mempraktikan amalan dengan tepat. Berapa ramai orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya merosakkan diri dia. Berkata Imam Hasan Al Basri “ Belajarlah jangan sampai merosakan ibadat, beramalah jangan sampai merosakan ilmu”.
Kalau kita melihat dari sudut remaja yang kekurangan ilmu,banyak pemyakit yang menimpa mereka,contohnya banyak dan mengeluarkan fatwa yang berbahya di mana mereka bukan golongan yang layak member fatwa,menfasik dan mengkafirkan orang, kasar ketika berdakwah dan sebagainya. Kita tahu mereka ini golongan yang yang ikhlas tetapi mereka ini kekurangan ilmu yang menyebabkan mereka menjadi extrem dan pelampau,sekiranya mereka bersabar dalam menuntut ilmu dan bercakap sekadar mana yang perlu dan ilmu yang ada tanpa ada sikap melulu pasti mereka tidak menjadi extrem.
Imam Qaradawi member satu jawapan terhadap punca pelampauan remaja muslim ialah mereka tidak duduk belajar dengan ulama yang jujur dan hanya membaca buku sendiri,mereka membaca dan memahami isi kandungan dengan akal mereka itu.
Sebab itulah para pendakwah perlu melengkap ilmu dengan sebanyak mungkin agar mampu menyampaikan Islam dengan baik dan tepat. Kalau inginkan secara detail ilmu- ilmu yang perlu dipelajari oleh pendakwah bacalah kita Imam yang bertajuk “ thaqafah daiyah”.

Ilmu Sebagai Syarat Kepimpinan>
Di dalam meletakkan diri sebagai pemimpin,perlulah sesorang itu membekal diri dengan ilmu agar dia dapat menjadi pemimpin yang adil. Ilmu yang berkaitan dengan bidang kepimpinan yang dia sandang. Ilmu inilah yang akan memeliharanya daripada kesesatan dan kesalahan ketika dia memimpin.
Malangnya ramai pemimpin yang kita lihat kurang ilmu yang patut ada,hanya gah pada pakaian dan gaya ceramah. Tetapi mempunyai akal yang pendek lidah yang panjang.(Renungan fikh aulawiyat).

No comments: