Friday, 20 June 2008

Ilmu Adalah Syarat Bagi Setiap Jawatan

Kepimpinan(Qiadi).
Setelah lama meninggalkan perbincangan buku Akal dan Ilmu di dalam Al-Quran. Hari ini kita menyambung semula perbincangan mengenainya dengan tajuk ‘ Ilmu Adalah Syarat Bagi Setiap Jawatan Kepimpinan’.

Imam menyatakan di antara kelebihan ilmu ini, Al-Quran menjadikan ia syarat kelayakan bagi menjawat jawatan kepimpinan di dalam masyarakat. Tidak boleh golongan jahil memimpin sesebuah masyarakat. Sesebuah masyarakat perlu dipimpin oleh ahli ilmu. Berkata seorang penyair.

Apabila seekor burung gagak menjadi petunjuk kepada sesebuah kaum

Maka dia akan membawa mereka kepada bangkai-bangkai anjing.

Jadi apa yang kita dapat fahami daripada perbahasan Imam,sekiranya kita dipandu oleh golongan jahil maka keburukanlah yang kita akan alami,begitu juga agenda-agenda yang tidak mendatangkan faedah kepada kita pun di bawa.(fauwaz)

Imam menyebutkan lagi. Di dalam Al-Quran menyebutkan kelebihan ilmu sebagai syarat menjadi khalifah dimuka bumi ini. Lihatlah kisah Nabi Adam di dalam surah al baqarah ayat 31 dan seterusnya,

Begitu juga dengan kisah Talut di dalam surah al-baqarah ayat 247.Bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang meminta jawatan sebagai Menteri Ekonomi dengan menyifatkan dirinya sebagai ‘hafiz alim’ amanah dan berilmu.

Kaedah yang disebutkan oleh Imam Qaradawi adalah sangat penting bagi memilih pemimpin masyarakat dan ia bertepatan dengan Al-Quran dan akal yang baik.

No comments: