Tuesday, 20 May 2008

Definasi Ilmu

Bahagian pertama

Pada fasal kedua,imam qaradawi memulakan dengan definasi ilmu di sisi ulama.

Definasi adalah suatu perkara yang cukup penting dalam bidang ilmu bagi menghasilkan gambaran yang sohih terhadap sesuatu,

Imam qaradawi membawa perbincangan imam al.asfahani di dalam definasi ilmu.

Berkata asfahani.ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasar hakikat atau realitinya.dalam ilmu mantick dikatakan tasaur.

Ini adalah definasi yang pertama bagi ilmu.yang kedua,ilmu bererti menghukum ke atas dengan wujudnya sesuatu yang semamangnya ia wujud. Atau menafikan sesuatu yang sememangnya ia dinafikan. Ini dipanggil tasdik dalam ilmu mantik

Untuk huraian lanjut,saya(fauwaz) membawa contoh.dalam hokum fikh atau syariah,kita menyatakan solat lima waktu adalah wajip,maka itu adalah ilmu secara tasdik.

Bagi ilmu tasaur,macam masalah bond atau atau sebagainya,kita tidak tahu hukumnya,Cuma kita tahu maksud bond sahaja tanpa ada sebarang peletakan hokum hala atau haram,maka itu tasaur.

Secara kesimpulan imam qaradawi menyatakan, selepas membawa perbahasan ulama terhapmakna ilmu,beliau menyatakan bahawa yang penting ialah definasi umum bagi ilmu iatu pembongkaran atau mengenal seauatu perkara yang tidak di ketahui.

.bahagian kedua: kelebihan ilmu dan kedudukan ulama di dalam al-quran.

Imam qaradawi menyatakan,bahawa tidak ada agama yang memuliakan ilmu sepertimana islam memuliakan ilmu.

Cubak kita tengok ayat al-quran yangmembbiarakanilmu didalamal-quran.di anatranya surah alaq yang dimulakan dengan bacalah dengan nama Allah, dalam surah qalam,Allah bersumpah dengan qalam yang merupakan alat bagi memperolehi ilmu.

Dalam quran juga membezakan di antara orang berilmu dengan orang jahil,mereka tidak sama.Allah juga menyatakan orang sangat takut padanya ialah ulama.dan banyak ayat _ayat quran yang mengangkat darjat ilmu.

Begitu juga imam qaradawi menyatakan semua para nabi diberiilmu,iniadalah benar secara syarak,akal dan sejarah.mustahil bagi seorang nabi berdakwah tanpa ilmu.Di sini saya ingin bawakan perbahasan yang penting iaitu hubungan ilmu dan iman(kita sambung esok)

No comments: